Porrassyöksy

Porrassyöksy

- Kahden tasanteen välinen yhtenäinen portaan osa.

Linkki porras-sivuille