Pohjanvahvistus

Pohjanvahvistus

- Toimenpiteellä pehmeä maapohja saadaan halutulle tasolle. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. paalutus, syvästabilointi ja maapohjan kevennysrakenteet.

RR-teräsperustus