Pitkänurkka

Pitkänurkka

Pitkänurkka

- Nurkan yli ulottuvien risteävien hirsien päät seinä- tai nurkkaliitoksessa.

Linkki hirsitalot-sivuille