Pelastustie

Pelastustie

- Hälytysajoneuvoille jätettävä ajotie tai muu ajoyhteys, jota pitkin nämä pääsevät palon sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja.