Palokuorma

Palokuorma

- Tilassa olevan aineen palaessa täydellisesti vapautuva kokonaislämpömäärä. Palokuormaan luetaan kantavat, runkoa jäykistävät, osastoivat ja muut rakennusosat sekä irtaimisto.