Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelija

- Vastaa rakennuksen suunnittelusta ja sen laadusta. Jos kohteessa on useampia suunnittelijoita, yksi suunnittelijoista nimetään pääsuunnittelijaksi, joka huolehtii suunnittelun kokonaisuudesta.

Linkki suunnittelu-sivuille