Maakuntakaava

Maakuntakaava

- Näytetään maakunnan alueiden tai niiden osien käytöstä yleismaailmallinen suunnitelma.