Luottokustannukset

Luottokustannukset

- Tarkoittaa niiden korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää, jotka rakentajan on maksettava lainan johdosta (sekä lainan perustamisesta johtuvat että luottosuhteen aikana asiakkaalta perittävät kustannukset). Luottokustannuksia ovat esimerkiksi lainan korko, luotonvarausprovisio, järjestelypalkkio, toimitusmaksu, valtion takausmaksu ja ilmoituskulut.

Linkki rahoitussivuille