Luonnonkuormat

Luonnonkuormat

- Rakennuksen seinien ja katon kautta kantaviin rakenteisiin ja niitä myöden perustuksille, kohdistuu tuulesta ja lumesta aiheutuvia kuormia. Nämä kuormat vaihtelevat laskennallisesti rakennuspaikan mukaan. Esimerkiksi rannikkoseudulla käytetään maksimilumikuormituksen arvona 1,4 kN/m2 eli 140 kg. Sisämaassa arvot ovat suurempia. Vastaavasti tuulikuormien katsotaan olevan suurempia rannikkoseudulla.