K-arvo (Nykyisin käytetään U-arvoa)

K-arvo (Nykyisin käytetään U-arvoa)

K-arvo (Nykyisin käytetään U-arvoa)

- k-arvo on lämmöneristeen, rakennusosan tai rakenteen lämmönläpäisevyyttä kuvaava arvo. · Mitä pienempi k-arvo on, sitä paremmin lämpö säilyy halutulla puolella rakennetta tai eristekerrosta.