Huoneistoala

Huoneistoala

Huoneistoala

- Ala, jota rajaavat huoneistoa ympäröivät seinät ja huoneiston sisällä olevat kantavat sekä muut koko rakennukselle välttämättömät rakennusosien huoneiston puoleiset pinnat. Ala voidaan laskea myös niin, että ala lasketaan ja mitataan huoneistoa ympäröivien seinien huoneiston sisäpuolisten pintojen mukaan ja tästä alasta vähennetään huoneiston sisäisten kantavien ja osastoivien rakennusosien, hormien ja hormiryhmien rakennusosa-alat.