Halkeilu

Halkeilu

- On luonnollista puulle. Puun kehällä kuivumiskutistuminen on kaksi kertaa suurempaa säteen suuntaiseen kuivumiskutistumiseen verrattuna. Siitä ja pintapuusta alkavasta kuivumisesta johtuen puussa on halkeamia. Jos hirteen tehdän uria, halkeilua voidaan ohjata.

Linkki hirsitalot-sivuille