Biohajoavuus

Biohajoavuus

Kuvaa sitä, miten esimerkiksi jäteveden sisältämä aines hajoaa luonnon biologisissa prosesseissa. Yleensä veden biohajoavuus esitetään prosentteina.