Automaattinen paloilmoitin

Automaattinen paloilmoitin

- Tulipalon alkaessa automaattisesti siitä ilmoittava laitteisto. Se ilmoittaa myös, kun sen toimintavarmuus on uhattuna.