Alakaton verhous

Alakaton verhous

Alakaton verhous

- Alakattoon kuuluva verhouskerros, osittain tai kokonaan peittävä.