Ilmastoasiantuntijat koolla:
Tämän takia hiilineutraali kaukolämpö on mahdollisuus

Elinkaariarviointi on yhä keskeisemmässä roolissa päästöjen vähentämisessä.

Rakennuksen päästöjä on oleellisen tärkeää arvioida nimenomaan elinkaaren kautta.Rakennuksen päästöjä on oleellisen tärkeää arvioida nimenomaan elinkaaren kautta.

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä keskusteli viime viikon torstaina vähähiilisestä rakentamisesta. Keskustelussa korostui etenkin rakennusten päästöjen elinkaaren aikainen tarkastelu.

Sekä ympäristöministeriö että Rakennusteollisuus RT esittelivät käynnissä olevien toimien toivottuja päästövähennyksiä. RT:n mukaan päästöjä voitaisiin vähentää vuoteen 2035 mennessä noin 66 prosentilla. Vähentäminen edellyttää osapuolten mukaan investointeja uusiin ratkaisuihin.

Business Finland ja ympäristöministeriö jakavat yli 40 miljoonaa euroa vähähiilisen rakentamisen innovaatioihin. Rahat tulevat EU:n elpymisvälineestä.

Keskusteluun osallistuneen ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen erityisasiantuntija Matti Kuittisen mukaan rakennuksen päästöjä on oleellisen tärkeää arvioida nimenomaan elinkaaren kautta. Rakennusten kasvihuonekaasupäästöt syntyvät pääasiassa rakennustuotteiden valmistuksesta ja energian käytöstä.

– Erilaisilla rakentamisen ratkaisuilla voidaan toteuttaa sama tila erilaisilla määrillä materiaalia ja energiaa. Eri ratkaisut vaikuttavat myös siihen, kuinka paljon tuotteita pitää elinkaaren aikana vaihtaa tai paljon energiaa kuluu käytön myötä. Siksi elinkaariarviointi on keskeistä, hän perustelee.

Toiveena saada hukkalämpö talteen yhä useammilla alueilla

Päästövähennysten lisäämisessä osapuolet pitävät keskeisen tärkeänä sitä, että yhä useampi rakennus saadaan kytkettyä ilmastoneutraaliin energiajärjestelmään.

– Siellä missä se on mahdollista, rakennukset kannattaa kytkeä lämpöverkkoihin, mistä ne voivat saada eri lähteistä tuotettua uusiutuvaa energiaa ja niiden hukkalämpöjä voidaan ottaa talteen ja hyödyntää, Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoi keskustelussa.
Kuittisen mukaan tämä on kiinni alueesta.

Kaikkien rakennusmateriaalien päästöjä on pyrittävä ripeästi vähentämään.Kaikkien rakennusmateriaalien päästöjä on pyrittävä ripeästi vähentämään.

– Jos kaukolämpöä on tarjolla ja se on hiilineutraalia, valmius on jo nyt joillain alueilla Suomessa. Tilanne kehittyy koko ajan parempaan suuntaan, erityisesti kun kivihiilen energiakäytöstä luovutaan lain mukaan 2029 mennessä, hän muistuttaa.

Keskustelijat pitivät tärkeänä, että Suomi voi jatkossa viedä nykyistä enemmän vähähiilisyysosaamista ulkomaille.

– Suomi on väkilukuun suhteutettuna EU:n suurin rakennustuotteiden viejä. Jos opimme vähähiilisen rakentamisen ennen muita, siitä voisi syntyä vientituotteita vahvasti kasvavalle vihreän rakentamisen kansainväliselle markkinalle, Kuittinen arvioi.

Keskustelussa otettiin kantaa myös puurakentamiseen, jonka lisäämistä erityisesti julkisessa ja teollisessa rakentamisessa pidettiin tärkeänä. Samalla painotettiin, että kaikkien rakennusmateriaalien päästöjä on pyrittävä ripeästi vähentämään.

 
Päivitetty
16.12.2021