Uusiutuvalla energialla vähäpäästöistä lämmittämistä

Öljyala on tuonut markkinoille täysin uudistuvan lämmitysöljyn, joka on valmistettu 100-prosenttisesti jätteestä. Tämä HVO-pohjainen lämmitysöljy (Hydrotreated Vegetable Oil) soveltuu sellaisenaan jo olemassa oleviin öljylämmitysjärjestelmiin ilman kalliita investointeja. Yhdessä hybridiratkaisun kanssa se alentaa merkittävästi hiilijalanjälkeä sekä lämmityskustannuksia.

Järjestelmän päivityksellä ekologisempi lämmitys

Kokonaisuus, jossa on uusiutuvaa polttoöljyä hyödyntävä poltin-kattila-yhdistelmä ja rinnalla esimerkiksi aurinkolämpö tai ilma-vesilämpöpumppu, on hiilidioksidipäästöiltään yli 90 prosenttia pienempi kuin perinteinen öljylämmitysjärjestelmä. Vähäpäästöisyys on siten mahdollista saavuttaa helpommalla ja halvemmalla kuin toimivan lämmitysjärjestelmän purkamisella.

Kiinteistöissä, jossa on olemassa toimiva öljylämmitys, kannattaa ensisijaisesti pitää laitteisto kunnossa säännöllisillä huolloilla. Hyvin hoidettu öljylämmitysjärjestelmä takaa luotettavan ja taloudellisen toiminnan ympäri vuoden. Huollon yhteydessä on hyvä varmistaa polttimen soveltuvuus uusiutuvalle lämmitysöljylle, sekä tehdä tarvittaessa poltinosan vaihto, jotta voi siirtyä ekologisemman HVO-lämmitysöljyn käyttöön.

Myös rinnakkaislämmityksen asentaminen kannattaa. Hyödyntämällä hybridin etuja vuodenaikalämmityksessä, kuten lämpöpumppua tai aurinkokeräimiä talvikauden ulkopuolella, voidaan toteuttaa erittäin energiatehokas lämmitysjärjestelmä, joka palvelee sekä käyttäjää että ympäristöä.

Luvut puhuvat puolestaan

Pientalon lämmityksen keskimääräinen energiantarve (22 000 kWh/v) tuottaa ilma-vesilämpöpumpun (70 %) ja sähkökattilan (30 %) yhdistelmällä vuosittain päästöjä 1 067 kg. Jos sähkökattilan osuus vaihdetaan uusiutuvaan polttoöljyyn, vuosipäästöt vähenevät 467 kiloon.

Kaupunkikeskustassa sijaitsevan 40 asunnon kerrostalon lämmityksen vuosittainen energiantarve on noin 450 000 kWh. Jos se katetaan 70-prosenttisesti ilma- vesilämpöpumpulla ja loput sähköllä, syntyy hiilidioksidipäästöjä 21 840 kg vuodessa. Jos taas yhdistelmän sähkön vaihtaa uusiutuvalla polttoöljyllä käyvään öljykattilaan, vuosipäästöt putoavat 9 555 kiloon.

Hintakaan ei nouse uusiutuvan polttoöljyn käytön esteeksi – päinvastoin. Edellä mainitun kerrostalon vuotuiset lämmityskustannukset kohoavat ilma-vesilämpöpumpun ja sähkön yhdistelmällä 36 000 euroon. Jos yhdistelmän sähkön korvaa uusiutuvalla lämmitysöljyllä, kustannukset jäävät 28 630 euroon. Pientalon kohdalla kyseisen lämmitysyhdistelmän vuosihinta on sähköllä 1 760 euroa ja uusiutuvalla lämmitysöljyllä 1 575 euroa.

Katso lisää uusiutuvasta lämmitysöljystä.

 

Lähteet: Lämmöllä-lehti & Lämmitysenergia Yhdistys
 
Päivitetty
10.12.2021