Laatusertifioinnista lisää laatua rakentamiseen

Laatusertifioinnin tarkoituksena on parantaa rakentamisen laatua ja luoda yrityksille ja yksityisille suomalainen, luotettava ja varma sertifikaattivaihtoehto. Rakennustöihin kuuluu runsaasti työtehtäviä, joiden epäonnistuminen tuo suuren riskin lopputuloksen laadulle. Sertifioinnilla pyritään takaamaan rakennustyön onnistuminen ja laatu niin, ettei seurauksena ole esimerkiksi sisäilmaongelmia.

Rakentamisen laatua pyrkii parantamaan Suomen Laatusertifiointi ry omalla laatusertifikaatillaan. Mistä on kyse?

Suomen Laatusertifiointi ry:n hallituksen puheenjohtajana toimii TTS Työtehoseuran yksikönjohtaja Kalle Laine. Erilaisia sertifikaatteja on jo olemassa – mihin tarvitaan tätä Suomen Laatusertifioinnin sertifikaattia?

– Yhdistys on perustettu vuonna 2019. Tällöin oli keskusteluissa tullut vahvasti esiin tarve nimenomaan suomalaisen, paikallisiin oloihin ja haasteisiin vastaavan sertifioinnin kehittämiseen. Laatusertifikaattimme kehitettiin yksinkertaiseksi ja edulliseksi keinoksi parantaa tehokkaasti rakentamisen laatua. Rakennusala myös muuttuu koko ajan, tulee uusia menetelmiä, materiaaleja ja tutkimustuloksia. On tärkeää, että sertifikaattikoulutus pystyy joustavasti ja nopeasti vastaamaan uusiin tarpeisiin, taustoittaa Laine.

Suomen Laatusertifiointi ry:n hallituksen puheenjohtaja Kalle Laine.Suomen Laatusertifiointi ry:n hallituksen puheenjohtaja Kalle Laine.

Sertifikaatti tuo yrityksille kilpailuetua

Suomen Laatusertifiointi ry on myöntänyt oikeuden järjestää sertifikaattikoulutuksia TTS Työtehoseuralle, TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskukselle sekä Turun Aikuiskoulutuskeskukselle.

Sertifiointitoimintaan osallistuu asiantuntijoita ja viranomaisia, ja yhdistyksen ohjausryhmään kuuluu edustajia oppilaitoksista, rakennus-, rakennustuoteteollisuus- ja kiinteistöpalvelualoilta ja myös muun muassa rakentamisen terveellisyyteen liittyviä asiantuntijoita. Yhdistys määrittelee sertifiointiin riittävän osaamisen taitotason ja todennustavat.

Käytännössä esimerkiksi yritykset voivat hankkia työntekijöilleen sertifikaattikoulutuksia eri osaamistarpeisiin, esimerkiksi asbestipurkuun tai kattojen kuntotutkimukseen. Koulutukset pyritään järjestämään mahdollisimman napakkoina ja tehokkaina, ja koulutuksesta riippuen osia voi suorittaa myös työpaikoilla.

Koulutuksen hyväksytyn suorituksen jälkeen voi hakea järjestävältä oppilaitokselta sertifikaattia. Laatu- ja asiakkuuspäällikkö Risto Ruohola Turun Aikuiskoulutuskeskuksesta korostaa, että näin yritykset saavat päivityksen ja varmuuden työntekijöidensä osaamiseen, ja myös kilpailuetua markkinoilla.

"Tavoitteena on, että tilaajat osaisivat jatkossa myös vaatia enemmän rakennustyön toteuttavilta yrityksiltä. Henkilösertifioinnin omaava henkilö antaa laatulupauksen tilaajalle, samalla varmistaen tilaajalle laadukkaasti ja rakennusmääräysten mukaisesti tehdyn rakennustyömaan osasuorituksen."

Risto Ruohola, laatu- ja asiakkuuspäällikkö, Turun Aikuiskoulutuskeskus

Sertifikaattikoulutuksilla vastataan tulevaisuudenkin tarpeisiin

Yksi suosituimmista sertifikaattikoulutuksista on Rakenteiden saumaaja. Saumaajakoulutus on suunnattu henkilöille, jotka tekevät rakenteiden saumaustöitä joustavilla saumaustarvikkeilla, tai toimivat näiden töiden työnjohtotehtävissä. Koulutus antaa valmiudet tehdä saumaustöitä turvallisesti ja ohjeiden sekä määräysten mukaisesti. Tähän koulutukseen on osallistunut jo lähes 100 henkilöä.

Koulutuspäällikkö Marko Uusitalo Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksesta kertoo, että uusia koulutustuotteita ollaan aktiivisesti kehittämässä sertifioitaviksi. Rakennusjätteiden käsittely on alue, mihin esimerkiksi tarvittaisiin pätevöitynyttä osaamista. Tavoitteena on, että yrityksiin saataisiin lisää kiertotalouteen ja lajitteluun perehtynyttä henkilöstöä. Tällöin yritykset säästävät jätemaksuissa ja ympäristökuormitus vähenee.

Sertifiointi lisää uskottavuutta ja parantaa julkisuuskuvaa

Rakennusalan laatuasiat ovat olleet jatkuvasti esillä medioissakin usein negatiivisessa valossa. Laatusertifiointi on yksi täsmälääke haasteisiin. Sillä tuodaan lisää osoitettua osaamista yksittäisille työntekijöille ja yrityksille. Näin taataan työtehtävien onnistuminen kriittisissäkin kohteissa ja rakentamisen laatu paranee.

Laatusertifiointi ry:n ohjausryhmän jäsen, yrittäjä RTA Niina Kesti Poistoa ry:sta kuvailee sertifioinneilla olevan suuri merkitys osaamisen osoittamisessa myös kosteus- ja homevauriokohteiden puhdistuksessa ja työmaan hallinnassa.

"Homesiivouksessa ei oikeastaan ole vielä mitään sertifikaatteja, sisäilma-alalla muutamia. On erittäin tärkeää, että koulutusta ja osaamisen todentamista tulee lisää. Tästä on kyllä meille hyötyä, samoin tilaajalle. Asiakkaiden on vaikeaa erottaa ammattitaitoisia tekijöitä. Sisäilmaongelmat eivät valitettavasti ole lähivuosina loppumassa. Itse kuvittelin, että sisäilmaan liittyvät työt loppuvat, kun 60-70-luvun talot on saneerattu, mutta valitettavasti ongelmia kuitenkin havaitaan jopa uusissa rakennuksissa."

Niina Kesti, yrittäjä RTA, Laatusertifiointi ry:n ohjausryhmän jäsen

Rakennusterveysasiantuntija, projektipäällikkö Teemu Roine FCG Finnish Consulting Group Oy:sta korostaa sertifioinnin tärkeyttä korjaustöiden laadunvarmistuksessa yleisemminkin:

– Laatusertifiointi on elintärkeä instrumentti asiantuntijan pätevyyden osoittamisessa. Rakennusten tutkimuksia ja selvityksiä tilaavat tahot osaavat nykyään vaatia konsulteilta osaamisen osoittavia sertifikaatteja. Tätä kautta tutkimusten ja selvitysten laatu on parantunut. Laadukkailla tutkimuksilla rakennusten korjaukset ovat oikea-aikaisia ja korjausten laajuus on riittävä. Näin voidaan parantaa sisäilman laatua ja edistää rakennusterveyttä.

Suomen Laatusertifointi ry


 
Päivitetty
5.12.2021