Hyviä uutisia lämmitysremontoijille – lisää avustusrahaa on tulossa

Hallitus ehdottaa kymmenen miljoonan euron lisärahaa asuinrakennusten energia-avustukseen.

Suurin osa avustuksesta on myönnetty taloyhtiöille lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmien sekä aurinkoenergian vaatimien laitteistojen hankkimiseen sekä öljylämmityksestä luopumiseen. Suurin osa avustuksesta on myönnetty taloyhtiöille lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmien sekä aurinkoenergian vaatimien laitteistojen hankkimiseen sekä öljylämmityksestä luopumiseen. 

Suuren suosion saavuttanut energia-avustus saa jatkoa. Ehdotetun kymmenen miljoonan lisämäärärahan arvioidaan riittävän noin 2 500 kotitaloudelle. Hallitus arvioi, että avustettavien kohteiden remontit säästävät lämmitysenergiaa 72 000 megawattituntia ja asuinrakennusten päästöt vähenisivät noin 14 300 hiilidioksiditonnia vuoteen 2023 mennessä.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn myöntämää avustusta on tarjottu noin kahden vuoden ajan. ARAn arvion mukaan tänä vuonna saapuneille hakemuksille tarvitaan vielä noin 17–21 miljoonan euron määräraha.

– Hallituksen lisämääräraha kattaa tästä tarpeesta noin puolet. Osa hakemuksista siirtyy myönnettäviksi vuoden 2022 määrärahasta, joka on 40 miljoonaa euroa, ARAn ryhmäpäällikkö Sami Turunen kertoo.

Tammikuun alun ja lokakuun lopun välisenä aikana ARA on käsitellyt kaikkiaan 1 583 energia-avustushakemusta. Näistä 1 336 oli myönteisiä ja 247 kielteisiä. Turusen mukaan kielteisten päätösten osuus on ollut tänä vuonna noin 15 prosenttia.

”Nollatason rakennukset ovat harvinaisia”

Hallitus toivoo, että energia-avustus lisäisi matalaenergiatalojen ja jopa nollaenergia-asuintalojen määrää Suomessa. ARAn ylitarkastaja Sini Sirénin mukaan tämä selviää vasta, kun kaikki korjattavat kohteet ovat valmistuneet ja avustus on maksettu kaikille hyväksytyille muutoskohteille.

– Nollatason rakennukset ovat eriteltävissä energiatodistusten perusteella. Lähes nollaenergiatasoa tavoittelevia hakemuksia on vähän, ja nollaenergiatason täyttävät rakennukset, joille haetaan energia-avustusta, ovat erittäin harvinaisia. Nollataso saavutetaan pientaloissa useammin kuin taloyhtiöissä.

Energia-avustus myönnetään pääsääntöisesti prosentuaalisen aleneman perusteella. Enimmäisavustus on 4 000 euroa asuinhuoneistoa kohden. Vaadittu energiankulutuksen alenema on rakennustyypistä riippuen 44–32 prosenttia.

Suurin osa avustuksesta on myönnetty taloyhtiöille lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmien sekä aurinkoenergian vaatimien laitteistojen hankkimiseen sekä öljylämmityksestä luopumiseen. Suosittua on ollut myös ikkunoiden ja ovien vaihto.
 

 
Päivitetty
24.11.2021