Toimivuutta ja tyyliä seinäpuhallukseen

Seinäpuhalluslaitteiden avulla rakennuksen huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet puhaltavat ja ottavat ilmaa suoraan ulkoseinän läpi asunnon ilmanvaihtokoneelle. Sisäilmasto ja ilmanvaihto -opas kokoaa seinäpuhalluksen toteuttamiseen hyviä tapoja ja käytännön ohjeita. Oikeanlaisen seinäpuhalluslaitteen valinnalla voi ratkaista nämä alan toimijoiden kesken sovitut toteutustavat helposti.

Koska asetuksen mukaan seinäpuhalluslaitetta ei voi sijoittaa näkymättömästi rakennuksen syvennyksiin tai nurkkauksiin, antaa Vallox Out/in Varion värivalikoima suunnittelijalle mahdollisuuksia häivyttää laite julkisivuun sopivaksi. Harmaa, tiilenpunainen ja valkoinen ovat saaneet rinnalle nyt myös suunnittelijoiden kaipaavan mustan värivaihtoehdon. Kuvan rakennuksessa on käytetty valkoista ja harmaata Vallox Out/in Variota.

Koska asetuksen mukaan seinäpuhalluslaitetta ei voi sijoittaa näkymättömästi rakennuksen syvennyksiin tai nurkkauksiin, antaa Vallox Out/in Varion värivalikoima suunnittelijalle mahdollisuuksia häivyttää laite julkisivuun sopivaksi. Harmaa, tiilenpunainen ja valkoinen ovat saaneet rinnalle nyt myös suunnittelijoiden kaipaavan mustan värivaihtoehdon. Kuvan rakennuksessa on käytetty valkoista ja harmaata Vallox Out/in Variota.

Ympäristöministeriön laatiman Sisäilmasto ja ilmanvaihto -asetuksen soveltamisen tueksi on alan toimijoiden kesken laadittu opastava teksti ”Sisäilmasto ja ilmanvaihdon opas”. Se sisältää ohjeistusta myös seinäpuhalluslaitteiden sijoittelulle ja vaatimuksille.

Ilman sisäänotto ja ulospuhallus oikeista paikoista

Asetus määrää, että rakennukseen johdettavaa ulkoilmaa ei saa ottaa ilmanlaatua heikentävän rakenteen tai rakennusosan kautta tai ulkoilman laatua pilaavien lähteiden (kuten jätekatokset, autojen pysäköintipaikat, tuuletusviemärit, tupakointipaikat ja vilkasliikenteiset tiet) läheisyydestä. Myös ulospuhallusilman johtamisessa on huomioitava, ettei rakennukselle tai muille rakennuksille, ympäristölle tai niiden käyttäjille aiheudu terveydellistä tai muuta haittaa. Sisäilmasto ja ilmanvaihto -oppaassa on selkeästi sovittu sopivat etäisyydet näille ulkoilman laatua pilaaville kohteille.

Etäisyydet on helppo toteuttaa Vallox Out/in Vario seinäpuhallus- ja ilmanottolaitteen avulla. Koska sen rakenne mahdollistaa ulos- ja sisäänpuhallusosien sijoituksen jopa eri puolille taloa, voidaan ne sijoittaa joustavasti oppaan määrittelemät vähimmäisetäisyydet huomioiden.
 

Suojaa sateelta, lumelta ja jäätymiseltä

Sisäilmasto ja ilmanvaihtoasetus määrittää myös, että ulkoilmalaitteiden kautta ei saa päästä ilmanvaihtojärjestelmään siinä määrin lunta tai sadevettä, että se aiheuttaisi vahinkoa järjestelmälle tai ilman laadulle tai haittaisi järjestelmän toimintaa.

Vallox Out/in Variossa tämä huomioitiin tuotesuunnittelun alusta alkaen. Laitteen hyvä vedenerottelukyky perustuu säleikön erityiseen muotoiluun ja vesikouruun, joka varmistaa vähäistenkin vesipisaroiden poistumisen. Käytännön testauksesta huolehti Eurofins Expert Services.

Seinäpuhalluksen käytännön haasteena on ollut laitteiden jäätyminen pakkasella. Vallox Out/in Variossa tämä on ratkaisu niin, että jäteilman kanssa tekemisissä olevat osat ovat seinärakenteen sisällä. Laitteen on testattu toimivan jopa -30 asteen pakkasella.

Erityistä laitteessa on kuitenkin sen patentoitu rakenne, joka mahdollistaa ulospuhallusnopeuden moniportaisen säädön. Tällöin sen toiminnasta aiheutuva painehäviö on pieni. Nämä kaikki ominaisuudet parantavat huomattavasti ilmanvaihtokoneen toimintaa
 

Seinäpuhalluksen hyödyt

Noin 50% uusiin kerrostaloihin rakennetaan huoneistokohtainen ilmanvaihto, sillä sen edut ovat yksiselitteiset: se on energiatehokasta ja asumismukavuus lisääntyy, kun ilmanvaihto on yksilöitävissä huoneistokohtaisesti.

Vanhempien kerrostalojen ilmanvaihtoremontteihin löytyy ensisijaiset kannustimet energiansäästötavoitteista. Lämmöntalteenotolla varustetut ja automatiikan avulla tarpeenmukaista ilmanvaihtoa tarjoavat ilmanvaihtokoneet vähentävät rakennuksen lämmitystarvetta.

Seinäpuhalluksen hyödyt näkyvät etenkin tilaratkaisuissa, sillä sen ansiosta hormivedot ovat lyhyitä, eikä ylempien kerrosten asunnoista tilaa vieviä pystyrailoja tarvita. Saneerauskohteissa vanhat poistoilmareitit voidaan hyödyntää muun talotekniikan käyttöön.

Tutustu Vallox Out/in Vario seinäpuhallus- ja ilmanottolaitteeseen

Lähteet: Talotekniikkainfo. Sisäilmasto ja ilmanvaihto -opas, päivitetty 10.6.2020. Kappale 3.14. Talotekninen teollisuus ja kauppa ry.

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta, 1009/2017, 01.01.2018
 
Päivitetty
23.11.2021