Hybriditrendi tuli myös rakennuselementteihin

Metsä Woodin suunnittelema hybridiseinäelementti vähentää merkittävästi betonin määrää. Sen etuina ovat paitsi keveys myös asennusnopeus.

Hybridirakentaminen on nousemassa isoksi trendiksi myös Suomessa. Sillä tarkoitetaan erilaisten toimintojen ja tilojen yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi. Sanalla ”hybridi” viitataan rakennukseen, jolla on useita käyttötarkoituksia. Pääkaupunkiseudun alueella esimerkkejä hybridirakentamisen isoista projekteista ovat muun muassa Pasilan Tripla ja Kalasataman Redi-liikekeskus.

Hybridirakentamisen trendit alkavat näkyä myös rakennuselementeissä. Metsä Wood on suunnitellut yhdessä kumppaniensa kanssa hybridi-sandwich-seinäelementin, jonka kerrotaan uudistavan elementtirakentamista. Elementeissä yhdistetään betonia ja Kerto LVL -viilupuuta. Kyseistä hybridielementtiä on käytetty ensimmäisen kerran Rauman sahan rakennusprojektissa, jonka kokonaisuudesta vastaa Skanska. Elementeistä rakennettiin sahan tukinlajittelurakennus.

– Hybridielementtejä käyttämällä voimme vähentää merkittävästi betonin määrää, ja elementit ovat myös kevyempiä verrattuna tyypillisiin betoniseinäelementteihin, Skanskan tuottavuudesta ja laadusta vastaava johtaja Ilkka Romo kertoo.
 

Keveys yksi eduista

Hybridi-sandwich-seinäelementin tuotannossa Kerto LVL -levy muodostaa kantavan rakenteen. Tämän lisäksi elementeissä on lämmöneristekerros ja teräsbetonista valmistettu julkisivu.

Hybridielementeissä on samanlaiset kiinnitykset kuin betoniseinäelementeissä. Hybridielementit liitetään toisiinsa ruuvikiinnityksin. Asennuksen jälkeen elementtien saumat ovat valmiit, jolloin betoniseinäelementeille tyypilliset pystysaumavalut, hionnat ja putsaukset jäävät työvaiheista pois.
 

Metsä Woodin rakentamisen liiketoiminnan kehitysjohtaja Jussi Björman pitää keveyttä hybridielementin yhtenä parhaista ominaisuuksista. Painoa on saatu pudotettua korvaamalla tavallisen teräsbetoniseinäelementin kantava 150 millimetriä paksu sisäkuori viilupuuta sisältävällä Kerto LVL -tuotteella. Sen paino on 20 prosenttia teräsbetonista. Tämä tarkoittaa sitä, että samankokoisen elementin paino on noin puolet tavanomaisesti valmistetun elementin painosta. Keveyden arvioidaan tuovan säästöjä etenkin suuremmissa rakennusprojekteissa.

– Betonin määrä kantavassa seinäelementissä vähenee 65 prosenttia, kun kantava sisäkuori korvataan Kerto LVL:llä, Björman sanoo.

Hän uskoo lisäksi, että kasvihuonekaasupäästöjen määrää voidaan vähentää merkittävästi hybridielementillä ja samalla saadaan luotua uutta hiilivarastoa.
 

Puurakentamisessa edelleen haasteita

Puurakentamisen tiellä on edelleen useita haasteita. Björman näkee suurimpana haasteena erilaisten rakennustapojen yhteensovittamisen.

– Puurakentamisen kysyntä on kasvanut viime vuodet hitaasti. Haasteena on puurakentamisen yhteensovittaminen olemassa olevaan tapaan rakentaa, jotta rakentamisen tehokkuus säilyy. Helpommin voitettava haaste on tuotantokapasiteetin riittävyys. Toisaalta paloturvallisuuden ja akustiikan alueilla on edetty harppauksin eteenpäin. Ne eivät enää ole samanlainen haaste kuin aikaisemmin.
 

 
Päivitetty
3.11.2021