Uusiutuva polttoöljy tuli markkinoille

Energiayhtiö Neste on ensimmäisenä Suomessa tuonut markkinoille 100-prosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista valmistetun polttoöljyn. Neste MY uusiutuva polttoöljy™ soveltuu käytettäväksi kaikissa polttoöljykäyttöisissä koneissa ja valtaosassa nykyisistä öljylämmityslaitteista.
 

Uusiutuva polttoöljy tukee osaltaan Suomen tavoitetta tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä ja edesauttaa päästövähennysten saavuttamista työkone- ja lämmityssektorilla.

Öljylämmitteiset kiinteistöt voivatkin nyt tilata säiliöönsä täysin uusiutuvaa polttoöljyä. Nesteeltä todetaan, että uusi tuote on otettu hyvin vastaan erityisesti yritysasiakkaiden keskuudessa, mutta myös yksityisasiakkaat ovat kiinnostuneita uusiutuvasta lämmityspolttoöljystä.

Öljylämmittämisestä ympäristöystävällisempää

Neste MY uusiutuva polttoöljy pienentää käyttäjän omia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia*), verrattuna fossiiliseen polttoöljyyn. Se myös palaa puhtaammin kuin perinteinen lämmitysöljy, joten sekä kattila että poltin pysyvät puhtaampina. Uusiutuvaa polttoöljyä käyttävä öljylämmittäjä osallistuu siis omalla panoksellaan oman hiilijalanjälkensä pienentämiseen.

Lämmitysalalle uusiutuva polttoöljy on tervetullut uutuus paitsi vähäpäästöisyytensä, myös työllistämisen näkökulmasta. Ala työllistää yli 10 000 henkeä ja olemassa oleva öljylämmitystalokanta ei ole aivan heti katoamassa. Tällä hetkellä Suomessa on öljylämmittäjiä reilusti yli 100 000.

Merkittävä panostus uusiutuvien tuotteiden kehittämiseen

Nesteen tavoite on kasvattaa jäte- ja tähderaaka-aineiden osuutta yhtiön uusiutuvien raaka-aineiden vuotuisesta kokonaiskäytöstä nykyisestä 80 prosentista 100 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Uusiutuvien tuotteiden valmistuksessa käytettävä paistorasva, elintarviketeollisuuden eläinrasvajäte sekä kasviöljytuotannon erilaiset jätteet ja tähteet ovat tällä hetkellä Nesteen kolme tärkeintä raaka-ainekategoriaa. Yhteensä erilaisia hyödynnettäviä uusiutuvia raaka-aineita on globaalisti jopa yli 10.

Neste käyttää vuosittain merkittävän määrän tutkimus- ja kehitysinvestoinneistaan uusiutuvien polttoaineiden kehittämiseen. Tutkimuskohteita ovat muun muassa erilaisten öljyjen ja rasvojen jalostusprosesseista saatavat rasvahappoöljyt. Myös levät, jätemuovit, lignoselluloosa − kuten maa- ja metsätaloudesta saatavat tähteet − kiinteä yhdyskuntajäte ja jätevedestä saatava rasva ovat tulevaisuuden raaka-aineita.

Jakelu laajenee kattamaan koko Suomen

Neste MY Uusiutuva Polttoöljy™ -tuotteen jakelu laajenee kattamaan maantieteellisesti koko Suomen. Tuotetta jaellaan jatkossa Porvoon lisäksi myös Kemin terminaalilta.

Lue lisää: Miten siirtyä käyttämään uusiutuvaa lämmitysöljyä?


*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.


Lähde: Lämmöllä-lehti
 
Päivitetty
2.11.2021