Oletko sähkönsuunnittelun ammattilainen?
Yritykset himoitsevat sinua

Sähkönsuunnittelijoilla on töitä enemmän kuin aikoihin. Samalla alan työvoimapula pahenee.

Kasvanut alan ammattilaisten kysyntä näkyy paheneva työvoimapulana.Kasvanut alan ammattilaisten kysyntä näkyy paheneva työvoimapulana.

Talotekniikkaliiton toteuttaman talotekniikka-alan suhdannekyselyn mukaan sähkönsuunnittelijoiden tilanne on nyt erityisen hyvä. Kasvanut alan ammattilaisten kysyntä näkyy paheneva työvoimapulana. Suhdannekyselyssä vain neljännes suunnittelijoista arvioi, että heidän yrityksensä liikevaihto jää viimevuotista pienemmäksi.

– Suunnittelualalla on jo jonkin aikaa ollut lievää pulaa tekijöistä. Mitään nopeaa ratkaisua tilanteeseen ei ole, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitusjohtaja Markku Säkö sanoo.

Yhtenä keinona alalla pidetään koulutuspaikkojen lisäämistä. Talotekniikka-alan järjestöt ovat syyttäneet nykyistä koulutusjärjestelmää tehottomaksi, koska se ei tuota riittävästi ammattitaitoista työvoimaa. Ratkaisuksi järjestöt esittävät tuntuvaa korotusta opetuksen rahoitukseen.


– Oppilaitosten lähiopetuksen määrää ja laatua pitää tukea nostamalla sen yhteiskunnallinen rahoitus huomattavasti nykyistä korkeammaksi. Taloteknisen alan opinnot valitsevien nuorten odotuksia ei saa pettää, Talotekniikkaliiton ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin toimitusjohtaja Kai Puustinen sanoo.

Säkön mukaan professorit ja yliopettajat ovat jo pitkään valittaneet hakijoiden vähäistä määrää ja heikohkoa laatua.

– Opinnot keskeytetään liian usein ja siirrytään muiden alojen koulutuspaikkoihin, hän pahoittelee.

Sähkönsuunnittelijoiden hyvään työtilanteeseen on Säkön mukaan vaikuttanut etenkin aktiivisena pysynyt rakentaminen.Sähkönsuunnittelijoiden hyvään työtilanteeseen on Säkön mukaan vaikuttanut etenkin aktiivisena pysynyt rakentaminen.

Historiallinen tarve työvoimalle

Sähkönsuunnittelijoiden hyvään työtilanteeseen on Säkön mukaan vaikuttanut etenkin aktiivisena pysynyt rakentaminen, joka on elpynyt korona-ajan jälkimainingeissa ennätysvauhtiin. Rakentamisbuumi on helpottanut muun muassa palveluiden markkinointia.

– Lisäksi rakennuksiin tulee enenevässä määrin automaatiota ja energiatehokkuusvaatimuksia, jotka suurelta osin kanavoituvat talotekniikan ja sähkön kautta. Tämä lisää suunnittelun painoarvoa ja merkitystä.

Suhdannekyselyn mukaan työntekijöiden määrän arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla seuraavan puolivuotiskauden ajan. Monissa yrityksissä olisi rekrytointihalua, jos työmarkkinoilla olisi tarjolla osaavaa työvoimaa.

– Koskaan aikaisemmin suhdannekyselyissämme ei ole ilmaistu näin suurta huolta ammattitaitoisen asentajatyövoiman saamisesta, LVI-toimialalla tilanne on vielä aavistuksen huonompi kuin sähköisen talotekniikan parissa, LVI Tekniset Urakoitsijat LVI-TU:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen kertoo.

Lähes kaksi kolmannesta kyselyyn vastanneista sanoo, että työvoiman saatavuuden tilanne on heikko. Kolmasosa pitää tilannetta kohtalaisena ja viiden prosentin mielestä osaavaa työvoimaa on tarjolla hyvin.

Talotekniikkaliitto toteutti talotekniikka-alan suhdannekyselyn LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenistölle 1.9.-10.9.2021. Kyselyyn vastasi 196 yritystä.


 
Päivitetty
1.11.2021