Onko tässä ratkaisu taloyhtiöiden korjausvelkaan? – Lähiöt kuntoon

Suomessa on runsaasti lähiöitä, joissa asuntojen arvo on laskenut jopa niin paljon, ettei lainaa tarvittaviin korjauksiin voida myöntää. Jopa purku-uhan alla olevat lähiöt voivat kuitenkin saada uuden elämän ryhmäkorjaushankkeen myötä. Kun merkittävä osa lähiöalueen rakennuskannasta päivitetään nykypäivän standardeja vastaaviksi, asuntojen arvo nousee paitsi korjausten, niin myös alueen arvon nousun myötä.

Suomen suurin ryhmäkorjaushanke Turun Hepokullassa

Turun Hepokullassa remontoidaan vuoden 2024 kevääseen mennessä 7 taloyhtiötä ja 26 kerrostaloa yhtenä hankkeena. Huonokuntoiseksi päässeet asuinkerrostalot muutetaan ekologisiksi ja nykyaikaista tekniikkaa vastaaviksi, josta hyötyy koko asuinalue. Yli 60 miljoonan euron arvoinen remontti toteutetaan liukuvasti siten, että parhaimmillaan 4 taloyhtiötä on työn alla samanaikaisesti.

Hepokullan lähiö on klassinen suomalainen 1970-luvulla rakennettu lähiö, jonka rakennukset muistuttavat toinen toistaan. Alue on todella viihtyisä ja siellä on kaikki asumiseen tarvittavat palvelut, jonka lisäksi se sijaitsee hyvin lähellä Turun keskustaa. Rakennusten huonon kunnon vuoksi alueen asuntojen arvo on laskenut niin alhaiseksi, etteivät pankit pysty myöntämään lainaa kaikkiin yksittäisten taloyhtiöiden tarvitsemiin saneerauksiin. Hepokullan lähiö ei ole yksin ongelmiensa kanssa. Sama ongelma vaivaa lukuisia lähiöitä Suomessa.

Korjauspartnerien alulle panema Lähiöpartnerit-konsepti tarjoaa kuitenkin ratkaisun, jossa taloyhtiöt toteuttavat remontin ryhmähankkeena, jolloin näinkin laajamittaiset hankkeet voidaan toteuttaa. Kun suuri osa alueen rakennuskannasta päivitetään, asuntojen ja alueen arvo nousee merkittävästi. Yhdessä tekemällä myös kustannukset tippuvat.


- Ryhmähankkeiden täytyy lyödä kansallisesti läpi, jotta lähiöitä voidaan korjata isommassa mittakaavassa. Pahimmillaan lähiöiden rakennukset, ja jopa tuhansien ihmisten kodit voivat joutua purkupäätösten uhreiksi, Korjauspartnereiden markkinointi- ja kehitysjohtaja Jussi Eronen sanoo.

Energiatehokkuus ja hiilidiosidipäästöjen vähentäminen vahvasti mukana

Seuraavan reilun kahden ja puolen vuoden aikana rakennukset uudistetaan perusteellisesti. Vesi-, sähkö- ja datajärjestelmät, julkisivut, märkätilat ja kellarit kaikki remontoidaan. Yksi merkittävimmistä uudistuksista on kaukolämmön vaihtuminen maalämpöön. Poistoilman talteenoton, paremman lämmöneristämisen ja muiden toimien puitteissa taloyhtiöiden hiilidioksidipäästöt vähenevät yli 500 tonnilla vuodessa. Remontti on alkanut tämän vuoden toukokuussa Jahtilähteen tornitalojen julkisivujen purkamisella.

Lähiölle uusi elämä

Remontin lisäksi alueelle on kaavailtu myös uudisrakennuksia

– Olemme jättäneet taloyhtiöiden kanssa kaavahakemuksen Turun kaupungille. Se mahdollistaisi jopa kymmenen uuden kerrostalon rakentamisen alueelle, Eronen kertoo.

Eronen uskoo, että moni taloyhtiö voisi ottaa oppia projektista.

– Ryhmäytymällä on mahdollista saada toteutettua tällaisen moniongelmaisen yhtiön saneeraukset silloin, kun alueen arvo ei riitä vakuuksiin. Tämä toteutuu useassa lähiössä, joissa koko alueen arvo on laskenut suureksi kasvaneen korjausvelan myötä, vaikka alue sinällään olisi hyvien kulkuyhteyksien päässä ja potentiaalinen myös palveluiden osalta.

Moniongelmaisuudella hän viittaa muun muassa putki- ja julkisivuremontteihin.

Alueelle on kaavailtu myös uudisrakennuksiaAlueelle on kaavailtu myös uudisrakennuksia

Kustannus 1200 euroa asuinneliöltä

Ryhmähanke ei välttämättä tule kalliimmaksi kuin pelkkä putkiremontti. Hepokullan projektin kokonaiskustannus asukkaalle on noin 1200 euroa asuinneliötä kohden.

– Se alkaa olla ainakin Helsingissä melko tyypillinen hinta pelkälle putkiremontille. Kyse ei siis ole mitenkään poskettomasta lisärasitteesta rahoitusvastikkeenakaan, mutta kun huomioidaan hoitokulujen pieneneminen eli energiakustannusten puolittuminen, kokonaisrasitus hankkeesta on hyvinkin maltillinen.

Hepokullan hankkeen etuna Eronen pitää myös asuntojen ja alueen arvonnousua, kun suuri osa alueen rakennuskannasta päivitetään nykypäivän standardeja vastaaviksi. Remonttien kustannukset sen sijaan laskevat, kun materiaalitilauksia tehdään suuremmissa erissä kerralla.

– Vaikutuksen alueen arvonnousun on määritellyt Euroopan johtava kiinteistöjen arviointiin ja kiinteistösijoittamiseen erikoistunut yritys. Arvio perustuu tarkkaan tutkimukseen, jossa on huomioitu markkinatilanne, alueen potentiaali ja hankkeeseen tehdyt alustavat suunnitelmat, Eronen selvittää.

Millaisille taloyhtiöille ryhmäytyminen soveltuu?

"Periaatteessa aina, kun lähellä toisiaan on samantyyppisiä rakennuksia, on mahdollisuus muodostaa ryhmähanke ja hyödyntää yhdessä tekemisen synergiaetuja. On syytä huolehtia siitä, että suunnitelmat pysyvät varsin samanlaisina kaikissa yhtiöissä. Muuten etu pienenee tai se menetetään."

Jussi Eronen, markkinointi- ja kehitysjohtaja, Korjauspartnerit
 
Päivitetty
21.10.2021