Selvitys: Heikko laatu aiheuttaa miljoonien menetykset rakennusalalle

Huono laatu aiheuttaa 10–15 prosenttia ylimääräisiä kuluja rakennusyrityksille, paljastaa tuore asumisen tulevaisuutta käsittelevä hanke. Kaikenkokoiset rakennusalan organisaatiot voisivat säästää merkittäviä summia, jos rakentamisen vaiheet dokumentoitaisiin läpinäkyvästi ja prosessit toteutettaisiin mahdollisimman tehokkaasti. 

Kuva: ShutterstockKuva: Shutterstock

Rakennusalalla tarkka jokaisen työvaiheen dokumentointi on vieläkin valitettavan harvinaista, paljastaa alan tutkimus. Silloin, kun työvaiheet dokumentoidaan, dokumentointitavat vaihtelevat paljon ja niistä reklamoidaan herkästi. 

VTT:n ja Kotopron “Asumisen tulevaisuus” -hankkeesta käy ilmi, että rakentamisen dokumentoinnista on hyvin rajalliset viralliset vaatimukset. Esimerkiksi työvaiheiden dokumentointia rakentamisen aikana ei edellytetä ollenkaan. Tämän vuoksi työmaiden johtamisessa ei vaadita laatua tai kustannussäästöjä. Hankkeen tulokset valmistuivat viime toukokuussa.

Laatu paranisi, jos tilaaja saisi tietää, miten rakennus on rakennettu

‒ Rakentamisen ja asumisen liiketoiminta on kansantaloudellisesti merkittävä kasvuala, johon sisältyy iso potentiaali niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin, Kotopron pääomistaja Samuli Suomala toteaa tiedotteessa.

Asumisen tulevaisuus” -hankkeessa VTT tutki rakennushankkeiden suunnittelua, rakentamista, luovutustilanteita ja luovutusdokumentaatiota, takuuaikaa ja takuuajan jälkeistä urakoitsijan sekä taloyhtiöiden toimintaa suomalaisessa asuntorakentamisessa. 

Hankkeen johtopäätösten mukaan vaatimus dokumentoinnista rakentamisen aikana voisi parantaa rakentamisen laatua, jos rakennuksen tilaajalla olisi käytettävissä selkeä dokumentaatio siitä, miten rakennus on rakennettu. 

Kattava dokumentaatio olisi myös rakentajan etu. Kirjauksilla voitaisiin osoittaa rakennusvaiheittain, että työ on tehty laadukkaasti, Suomala huomauttaa.

Kuva: ShutterstockKuva: Shutterstock

Rakennusalalla prosesseja kehitetään ilman faktoja

Kaikkiaan rakennusalalla on tarvetta selkeyttää ja yhtenäistää rakennusten käyttöönoton ja takuuajan käytäntöjä.

Rakentamisessa meiltä puuttuu työn tekemisen dokumentoinnin kulttuuri. Näin ollen myös prosessin kehittäminen on muistinvaraista, eikä perustu faktoihin, Suomala sanoo.

Suomessa ei ole aikaisemmin tutkittu dokumentoinnin vaikutusta rakentamisen tuottavuuteen. Sen sijaan muista teollisuudenaloista tietoa on löydetty. 

Mahdollisuus lisätä tuottavuutta

VTT:n tutkimushankkeessa tunnistettiin rakentamisessa kymmenen tuottavuuteen ja laatuun liittyvää tekijää, joihin voidaan vaikuttaa laadukkaalla, läpinäkyvällä ja kestävällä dokumentoinnilla.

Selvityksen tuloksena Kotoprossa luotiin laskuri, johon koottiin hankkeessa tunnistetuista tekijöistä neljä tyypillisintä rakentamisen laatuun vaikuttavaa ilmiötä. Laskuri konkretisoi, miten moderni dokumentointi voi lisätä yksittäisen rakennushankkeen tuottavuutta jopa 50 prosentilla.  

Tyypillisesti rakennushankkeiden kate on 4,9–5 prosenttia. Jos hankkeiden kaikki rakennusvaiheet dokumentoitaisiin kattavasti, marginaalia olisi mahdollista kasvattaa jopa 2,5 prosenttiyksikköä.

Kuva: ShutterstockKuva: Shutterstock

Lähde: Kotopro Oy:n tiedote 29.09.2021

 
Päivitetty
29.10.2021