Työkoneiden sähköistäminen etenee hitaasti
Nyt korostetaan kunnossapitoa ja ajotapaa

Dieselin tai kevyen polttoöljyn osuus työkonepolttoaineissa on edelleen lähes 90 prosenttia.

Kuva: RamirentKuva: Ramirent

Motiva on tuottanut osana työkonealan green deal -kokonaisuutta ympäristöministeriön rahoittamana Vähäpäästöiset työkoneet -verkkokoulutuksen, joka on suunnattu ensisijaisesti työkoneiden käyttäjille ja koneurakoitsijoille. Teknisen kaupan liitto on ollut mukana kehittämässä verkkokoulutusta. Koulutuskokonaisuus löytyy täältä.

Koulutuksessa käydään läpi muun muassa vähäpäästöisen työsuunnittelun ja työkoneiden kunnossapidon keinot ja vinkit taloudelliseen ajotapaan.

Työkonealakin kehittyy ilmastotavoitteiden näkökulmasta ja tarjolla on jo nyt moneen koneluokkaan vähäpäästöisempiä ratkaisuja. Uusi koulutuskokonaisuus mahdollistaa uusimman työkoneiden päästövähennyksiin liittyvän tietämyksen joustavan jalkauttamisen alan toimijoille, työkoneiden käyttäjästä hankintaorganisaatioihin, ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Tuomo Kalliokoski sanoo.

Kalliokoski näkee jatkossakin haasteita työkonealan ilmastotavoitteissa.

– Työkoneita on hyvin monenlaisia ja siten tehokkaiden ohjauskeinojen luominen on monimutkaista. Isossa osassa työkoneita on voimanlähteenä edelleen polttomoottori ja päästöistä dieselin tai kevyen polttoöljyn osuus työkonepolttoaineissa on lähes 90 prosenttia. Teknologian kehitys vaihtoehtoisten voimanlähteiden soveltuvuudessa myös työkoneisiin tulee olemaan ratkaisu, ehkä jo seuraavan vuosikymmen aikana.

Kuva: ShutterstockKuva: Shutterstock

Työkoneiden hiilidioksidipäästöt kuuluvat taakanjakosektorille. EU-komission uudessa ilmastolakipaketissa Suomelle esitetään tälle sektorille 50 prosentin päästövähennystavoitetta vuoteen 2030 mennessä.

Myös kansallisen hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vaatii uusia toimia päästövähennysten aikaansaamiseksi. Näiden tavoitteiden näkökulmasta työkoneiden vähäpäästöisten ratkaisujen laajeneminen olisi tietenkin toivottavaa. Tärkeää on tunnistaa, että päästövähennyksiä saadaan aikaan myös toimilla, joita voidaan toteuttaa jo olemassa olevalla työkonekannalla, Kalliokoski jatkaa ja viittaa esimerkiksi ajotapoihin.

Vetoapua green deal -sopimuksista

Oma roolinsa on vapaaehtoisilla green deal -sopimuksilla, joista olemme kertoneet aikaisemmin täällä. Teknisen Kaupan Liiton vuonna 2019 solmiman työkonealan green deal -sopimuksen tavoitteena on vähentää työkoneiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä lisäämällä täyssähkökäyttöisten ja muiden vähäpäästöisten työkoneiden tarjontaa, kannustamalla niiden nykyistä laajempaan hyödyntämiseen ja tukemalla työkoneiden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimia.  

Kalliokosken mukaan työkonealan vapaaehtoisen green deal-sopimuksen kautta yritykset sitoutuvat tuottamaan sidosryhmilleen tietoa keinoista työkoneiden päästövähennysten edistämiseksi ja vähentämään omia työkoneisiin liittyviä päästöjä. Tämä tapahtuu esimerkiksi lisäämällä sähköä voimanlähteenään käyttävien koneiden osuutta.

– Green deal -sopimuksessa erityisen hyvää on sen joustavuus. Toki sopimuksessa on tietyt kriteerit, jotka koskevat kaikkia sopimuksiin sitoutuvia osapuolia.

Syyskuussa 2020 Senaatti-kiinteistöt sekä Espoon, Helsingin, Turun ja Vantaan kaupungit allekirjoittivat vapaaehtoisen Päästöttömät työmaat green deal -sopimuksen työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Sopimuksen tavoitteena on, että kuntien ja Senaatin työmaat ovat vuoden 2025 loppuun mennessä fossiilittomia. Lisäksi vuoteen 2030 mennessä työmailla käytettävistä työkoneista ja työmaiden kuljetuksista vähintään 50 prosenttia toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä.

 
Päivitetty
15.10.2021