Rakennustietopalkinto 2021 Tampereen opiskelija-asuntosäätiölle

Rakennustietosäätiö RTS myöntää Rakennustietopalkinnon joka toinen vuosi henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka on tuottanut korkeatasoista tietoa alalle ja siten edistänyt hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa. Vuonna 2021 Rakennustietopalkinto luovutetaan Tampereen opiskelija-asuntosäätiölle TOAS:ille systemaattisesta suuntautumisesta kohti ekologista kestävyyttä ja yhteiskunnallista vastuullisuutta.

Kokonaisenergiakulutuksen laskeminen energiajohtamisen mallin käyttöönotolla

Ekologista kestävyyttä suuntautuva systemaattinen toiminta näkyi TOAS:illa palkintolautakunnan mukaan muun muassa energiajohtamisen mallin käyttöönotolla. TOASin toimitusjohtaja Kirsi Kosken mukaan energiajohtamisen mallin käyttöönotto antaa monia käytännön työkaluja kokonaisenergiakulutuksen laskemiseen:

– Olemme asettaneet tavoitteeksi kokonaisenergiankulutuksen laskemisen 10 prosentilla tämän vuosikymmenen aikana ja se tarkoittaa energiainvestointeja peruskorjausten yhteydessä, uudiskohteissa energialuokka A:n tavoittelua sekä asukkaiden mukaanottoa energiankulutuksen vähentämisessä eri tavoin. Johtamisen mallissa se tarkoittaa, että linjaukset tehdään ennen mainittu tavoiteasetanta huomioon ottaen ja toteutumista seuraten. Yksi esimerkki vielä; ensi vuoden budjettiin tulee erillinen energiainvestointibudjetti, jotta siitä tulee näkyvää, kertoo Koski.

Yhteiskunnallinen vastuu toiminnan keskiössä

Myös yhteiskunnallisen vastuullisuuden nähtiin korostuvan TOASin toiminnassa. TOAS on esimerkiksi aktiivisesti mukana tieteellisessä tutkimustyössä kumppanina ja rahoittajana. Se on mukana Tampereen yliopiston teollisen puurakentamisen tutkimuksessa, joka Kosken mukaan koostuu useammasta hankkeesta. Tämän lisäksi TOAS osallistuu Kosken mukaan tuottavuusloikkatutkimushankkeeseen, jossa tutkitaan kokonaistuottavuuden parantamista CLT-modulituotannossa.

Meidän ensimmäinen puumodulikerrostalo valmistui kesäkuussa 2021 ja sen toteutuksen dataa on annettu hankkeen käyttöön. Tuloksia on odotettavissa ensi vuoden lopussa, kertoo Koski tuottavuusloikkatutkimushankkeen etenemisestä.

Lisäksi TOAS on mukana PlanCity -hankkeessa, jossa tavoitellaan maankäytön suunnitteluprosessien tehostamista. Hankkeiden kautta TOAS on tukenut myös suunnittelu- ja tilaajaosaamista sekä rakentamisen tuottavuuden parantamista.

Opiskelijat mukaan kehitys- ja suunnittelutyöhön

TOASin toiminnassa opiskelijat, eli TOASin asukkaat, ottavat osaa kehitystyöhön. Asukkaidensa kanssa TOAS oli mukana esimerkiksi Jakajat- jakamistalouden hankkeessa, josta syntyi uudenlainen tavaroiden lainaamisen palvelukonsepti, Share and Save -pilotti. Pilotti on tavaroiden yhteiskäyttöpalvelu, jonka antaa mahdollisuuden lainata laadukkaita tavaroita kodintarvikkeista harrastusvälineisiin.

TOASin kohteiden suunnitteluun on myös otettu mukaan korkeakouluopiskelijoita ja ammattiin oppivia uraauurtavalla tavalla. Vuonna 2019 TOAS järjesti opiskelija-asumisen ideakilpailun. Kilpailun voittivat arkkitehtiopiskelijat Aleksi Kraama ja Eero Okkonen, jotka jatkavat kohteen suunnittelijoina toteutukseen asti. TOASin toimitusjohtaja Kirsi Koski kertoo kohteesta:

– Hervannassa, ratikkalinjan päätepysäkin vieressä on toteutusvaiheessa kahden talon kokonaisuus, joka valmistuu ensi kesänä. Asunnot tehdään CLT-moduuleista. Yhteensä 120 asuntoa, yksiöitä ja kaksioita opiskelijoille.

 
Päivitetty
15.10.2021