Uusi ratkaisu korvaa sementin betonissa

Kotimainen rakennusmateriaaliteknologiaan erikoistunut Betolar on kehittänyt ratkaisun, jossa voidaan korvata sementin käyttö betonin valmistuksessa. Tutkimus- ja kehitystyötä on tehty hyödyntämällä yhtiön omaa tekoälyyn perustuvaa alustaa. Sen avulla on analysoitu yli 300 erilaista teollisuuden sivuvirtamateriaalia.

Teollisuuden sivuvirrat hyötykäyttöön

– Ratkaisu mahdollistaa useiden teollisten sivuvirtojen muuttamisen vähähiiliseksi vaihtoehdoksi sementille. Tavoitteemme ei ole perustaa omia tehtaita vaan myymme Geoprime-lisenssikonseptia, joka sisältää muun muassa räätälöidyn reseptiikan sekä tarvittavan tuen Betolarin uuteen valmistusmenetelmään siirtymisessä, Betolarin viestinnästä vastaava Melina Pinomaa kertoo.

Hänen mukaansa konseptin käyttöönotto ei vaadi merkittäviä investointeja. Esimerkiksi vähäpäästöiseen pihakivituotantoon siirtymisessä riittää, kun asiakas investoi yhteen lisäainesäiliöön sekä pumppuun.

Konsepti mahdollistaa betonissa käytettävän sementin korvaamisen teräs-, kaivos-, metsä-, ja energiateollisuuden sivuvirroista valmistetuilla sideaineilla. Pinomaan mukaan raaka-aineeksi käy moni sivuvirta kuten erilaiset tuhkat, terästeollisuuden kuona tai kaivosteollisuudessa syntyvä kipsisakka. Ideana on osaltaan tarjota prosessiteollisuudelle tapa löytää käyttötarkoitus teollisuuden sivuvirroille, jotka muutoin päätyisivät kaatopaikalle.

– Pystymme joissain tapauksissa myös korvaamaan betonin runkoainetta säästäen neitseellisiä kiviaineksia. Tästä on esimerkkinä viherlipeäsakka, jolla voi korvata luonnonkivimurskeen.

Lujaa betonia pienemmillä CO2-päästöillä

– Koska ratkaisu korvaa betoninvalmistusprosessissa käytettyjä raaka-aineita, voidaan näiden raaka-aineiden osalta päästä jopa 80 prosenttia pienempiin CO2-päästöihin perinteiseen sementtiin verrattuna.

Tulos käy ilmi Vahanen Environment Oy:n vastikään valmistuneesta tutkimuksesta.

– Hyödynnämme tekoälyä selvittäessämme sitä, miten eri raaka-aineet reagoivat keskenään. Tavoitteena on varmistaa, että lopputulos on lujaa ja tasalaatuista sideainetta, Pinomaa kertoo.

Geoprime-materiaalit ovat EU-standardien mukaisia. Valmistusreseptit on suunniteltu optimoimaan betonin lujuus- ja työstöominaisuudet. Maailmalla vastaavia ratkaisuja on vähän.

– Akateemisella puolella vaihtoehtoisia sideaineita on tutkittu pitkään. Meidän selvityksemme perusteella vastaavanlaisia vaihtoehtoisia sideaineita on kaupallisesti kehittänyt alle kourallinen yrityksiä, muun muassa Wagners. Useimmat näistä yrityksistä käyttävät kuitenkin vain joko kuonaa tai lentotuhkaa sivuvirtana ja toimivat melko paikallisesti.

 
Päivitetty
7.10.2021