Ennakoinnilla pidennetään rakennusten käyttöikää

Ennen vanhaan taloja rakennettiin perinnetietoon pohjautuen. Viat ja ongelmat ilmaantuivat ajan kanssa, koska ei tiedetty, miten eri rakenteet kestävät erilaisissa olosuhteissa. Nykyrakentajalla tilanne on toinen, ja nämä tiedot on mahdollista saada ennakkoon. Eurooppalaiset standardit kuitenkin määräävät usein rakennusmateriaalien vaatimukset ja ominaisuudet. Onko niissä huomioitu riittävästi meillä täällä pohjolassa vallitsevat sääolosuhteet?

Rakennusmateriaaleja ohjataan EN-standardeilla eli eurooppalaisilla testistandardeilla. Varsinaisia rakenneratkaisuja näillä standardeilla ohjataan kuitenkin melko vähän, sillä eri maissa on niin kulttuureista kuin ilmastoistakin johtuen omat rakenneratkaisunsa.

Tampereen yliopiston rakennusfysiikan professori Juha Vinha toteaa, että rakenneratkaisujen on tavallaan pakko muuttua, kun kuljetaan etelästä pohjoiseen.

– Eri rakenneratkaisujen riskialttiutta pystytään nykyisin oleellisesti vähentämään noudattamalla olemassa olevia ohjeita. Rakenteiden kosteusteknistä toimintaa voidaan myös tarvittaessa arvioida etukäteen kehittyneiden laskentaohjelmien avulla, kertoo Vinha.

Lue myös: Miten eri olosuhteet vaikuttavat rakennustuotteiden kuivumisaikoihin?

Enää ei siis tarvitse rakentaa yritys-erehdys-menetelmällä. Lisääntynyttä tietoutta ja parantuneita tarkastusmenetelmiä ei kuitenkaan hyödynnetä rakenteiden kosteusteknisen toiminnan toteuttamisessa niin kuin pitäisi. Monissa tapauksissa käytetään edelleen halvempia ja riskialttiimpia ratkaisuja.

Liian usein vasta kosteusvaurioiden näkyminen sysää muutoksiin rakennustavassa. Ilmastonmuutos osaltaan tulee pahentamaan tilannetta. Tämänhetkiset virheet rakentamisessa nähdään vasta kymmenen vuoden kuluttua.

Vinhan mukaan tässä voisi ottaa mallia rakenteiden lujuussuunnittelusta, jossa riskejä ei oteta, vaan riskit eliminoidaan aina hyvällä suunnittelulla ja riittävillä varmuuksilla. Rakenteiden kantavuuden osalta ei voida odotella, että rakennus sortuu ja tehdä vasta sitten muutoksia. Rakenteiden kosteusteknisessä suunnittelussa pitäisi nykyisin olla aina mukana varmuusajattelu ja ilmastonmuutoksen vaikutusten ennakointi.

 
Päivitetty
8.10.2021