”Kukaan ei halua olla se, joka vie suruviestin työtoverin perheelle”

Korona on vähentänyt yleisesti työtapaturmien määrää, mutta mitä tapahtuu etätöiden vähentyessä? Bravidassa työsuojelua pidetään esillä muun muassa vuotuisella teemaviikolla.

Suomessa kuolee työtapaturmissa useita ihmisiä joka vuosi. Tapaturmavakuutuskeskuksen tietojen mukaan vakuutuslaitokset korvasivat kaikkiaan 103 700 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa vuonna 2020. Korvatuista työtapaturmista 87 500 sattui työpaikalla työtehtävissä ja 16 200 asunnon ja työpaikan välisellä matkalla.

Talotekniikan palveluihin erikoistunut Bravida järjestää vuosittain henkilökunnalleen työsuojelun teemaviikon, jonka tavoitteena on muun muassa lisätä työmaiden turvallisuutta. Tänä vuonna viikon pääteemana on turvallisuushavainnot.

– Tapaturmia voidaan ehkäistä vain, jos puutumme havaittuihin ongelmakohtiin ajoissa, Bravida Finland Oy:n työturvallisuuspäällikkö Markus Kamila sanoo.

Teemaviikon jokaiselle päivälle on laadittu erilliset tietoiskut muun muassa psykososiaalisista riskeistä, koronan vaikutuksesta työhyvinvointiin, korkeissa paikoissa työskentelystä, laitteiden sähköturvallisuudesta, työmaaliikenteestä ja rakenteiden huolellisesta kiinnityksestä.

Työsuojelun teemaviikko on tänä vuonna poikkeuksellinen koronatilanteen takia. Viikon aikana järjestetään koulutusten ohella myös työmaakäyntejä.

– Koronan vuoksi emme tänä vuonna kerää koko henkilöstöä yhteen paikkakunnittain, vaan keräännymme pienryhmiin ja käydään materiaali läpi esimiesvoimin. Kaikki yksiköt ovat laatineet teemaviikolle oman toimintasuunnitelman, jonka läpiviennistä vastaa yksikönjohtaja projektipäälliköiden avustuksella.

Kamilan mukaan työsuojelusta huolehtiminen on tärkeää jokaisessa yrityksessä.

– Työnantaja vastaa siitä, että työpaikka on turvallinen ja terveellinen. Työnantajan on oltava tietoinen työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä ja niiden hallinnasta. Jos yritys laiminlyö näitä velvoitteita, seurauksena voi olla maineen menettäminen asiakkaiden, omistajien, yhteistyökumppaneiden ja ennen kaikkea oman henkilöstön silmissä. Uskallan väittää, ettei yhdelläkään pörssiyhtiöllä ole tänä päivänä varaa vastaavalle maineen menetykselle.

– En myöskään usko, että kukaan haluaisi olla se henkilö tai yrityksen edustaja, joka jonain päivänä joutuisi viemään suruviestin menehtyneen työtoverin perheelle.

Korona vähensi työtapaturmien määrää

Vuosi 2020 oli työtapaturmien osalta selvästi myönteisempi vuoteen 2019 verrattuna, sillä tapaturmien määrä laski 18 prosentilla. Taustalla on etenkin koronapandemia, jonka takia moni siirtyi etätöihin. Samalla myös kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä laski. Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen perusteella vuonna 2020 sattui 17 palkansaajan kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, joista työpaikkatapaturmia oli 10.

Tilastojen mukaan suurin riski työtapaturmille on sanomalehtien jakajien työssä. Rakennusalan töissä on sattunut viime vuosina keskimäärin noin 120 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden.

Markus Kamilan mukaan työsuojelu ei saa jäädä vain lyhytkestoiseksi kampanjaksi. Bravida pitää asiaa esillä jokapäiväisessä työssä.

– Seuraamme jatkuvasti työtapaturmien määrää, turvallisuushavaintoja ja laadimme Otetaan opiksi -muistiot sairaspoissaolon vaativista tapaturmista ja vakavista läheltä piti -tilanteista. Ennen kaikkea haluamme kehittää organisaation työturvallisuuskulttuuria, jossa kaikki työntekijät, esimiehistä asentajiin, tuntevat oman vastuunsa.

Jokaisen työntekijän työsopimius sisältää Bravidassa käytössä olevat yleisimmät työsuojelumääräykset, joita jokainen työntekijä sitoutuu noudattamaan. Työntekijöille järjestetään perehdytys, jossa käydään läpi yleisimpiä työsuojeluasioita. Kahden kuukauden välein työnantaja järjestää Turvavartin, joka kertaa läpikäytyjä teemoja.

– Kaikki työntekijämme pystyvät kirjaamaan havaintoja ja kehitysehdotuksia BIA-sovelluksen kautta. Kyseisen sovelluksen kautta raportoidaan turvallisuushavainnot, vaaratilanteet ja tapaturmat, Kamila jatkaa.

 
Päivitetty
24.9.2021