Mikä ihmeen green deal? Tärkein työ tehdään työmailla ja tuoteteollisuudessa

Ensimmäiset yritykset ovat jo sitoutuneet rakennusmuovien kiertotaloutta vauhdittavaan green deal -sopimukseen. Mutta mistä siinä on kyse?

Rakentamisessa käytettävien muovien kiertotaloutta vauhdittamaan tehty green deal -sopimus solmittiin vuoden 2020 joulukuussa. Sopimuksen tavoitteena on muun muassa lisätä kalvomuovien erilliskierrätystä, tehostaa muovien uudelleenkäyttöä ja lisätä kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien käyttöä siten, että vuoden 2027 loppuun mennessä tuotannossa käytetyistä raaka-aineista 40 prosenttia on kierrätettyjä kalvomuoveja. Sopimuksen ovat solmineet ympäristöministeriö, Kuntaliitto ja elinkeinoelämän liitot.

Rakennusteollisuus RT:n standardisointipäällikkö Tuuli Kunnas on ollut neuvottelemassa sopimusta alusta alkaen RT:n puolesta.

Kyseinen green deal koskettaa tuotteiden valmistusta, työmaakäyttäjiä ja pakkausmuovien kerääjiä. Maksuton, Motivan verkkosivuille tuleva koulutus on parhaillaan valmisteilla ja se on tarkoitus julkaista 13. syyskuuta.

– Olemme rakentaneet omat koulutusmoduulit kaikille eri osapuolille. Tarjolla on myös yleistä tietoa kalvomuoveista. Jotta sopimuksen periaatteet onnistuvat käytännössä, on tärkeää että kalvomuovit tunnistetaan. Työntekijän on tiedettävä, mitä keräysastiaan pitää laittaa ja mitä ei. Likainen materiaali voi pilata koko ison erän, Kunnas selvittää.

Toive kunnille

Jokainen green deal -sopimus on kansallinen ja vapaaehtoinen. Tässä mielessä ne eroavat täysin jäsenvaltioita velvoittavista EU-direktiiveistä.

– Tavoitteena on saada tehtyä hyviä asioita lainsäädäntöä nopeammin, Kunnas sanoo.

Muoveja koskeva green deal on vain yksi monista vihreistä diileistä. Yksittäisistä sopimuksista voi lukea tarkemmin täältä.

Ensimmäiset yritykset ovat jo sitoutuneet muoveja koskevaan sopimukseen. Kunnas korostaa, että tärkein työ tehdään työmailla ja tuoteteollisuudessa.
 

"Toivomme luonnollisesti mahdollisimman suurta kattavuutta yrityskentällä. Erityisen tärkeää olisi saada paljon kalvomuoveihin pakkaavat yritykset mukaan. Yhtä tärkeää olisi saada työmaat mukaan eri puolilla maata. Toivomme myös, että Kuntaliitto saisi omalta osaltaan kuntia mukaan. Yritysten sitoutumisessa auttaa, jos tilaajapuoli on vahvasti mukana."

Tuuli Kunnas, standardisointipäällikkö, Rakennusteollisuus RT

Kunnas toivoo, että green dealin tavoitteet näkyisivät kuntien hankintakriteereissä.

 
Päivitetty
10.9.2021