Pientalourakoitsija luottaa kennoharkkoon

Mikkeliin on viime vuosina noussut useita kennoharkkorunkoisia pientaloja. Rakennushankkeiden taustalta löytyy rakennusalan moniosaaja, Muuraus ja Rakennus Ky:n Seppo Halinen. Neljällä eri vuosikymmenellä omakotitalotyömaita ja eri rakennusmateriaaleja nähneenä Halinen on vakuuttunut täystiilisen kennoharkon olevan paras ratkaisu pientalon ulkoseinärakenteisiin, kun tavoitteena on terveellinen ja energiataloudellinen yli sukupolvien kestävä talo.

Mikkeliin vuonna 2020 valmistunut Poroton-kennoharkkotalo.Mikkeliin vuonna 2020 valmistunut Poroton-kennoharkkotalo.

Useita harkkovaihtoehtoja

Pientalokohteissa suosituin Poroton-harkko on avokennoinen 490 mm leveä harkko, jonka lämmöneristävyys perustuu seinän ja kennoston sisään jäävään ilmaan. Myös Mikkelissä Halisen yrityksen urakoimat neljä kennoharkkotaloa ovat kaikki toteutettu tällä harkkotyypillä. 

Ilmaeristeiselle harkolle on vaihtoehtona perliitillä eli vulkaanisella kiviaineksella täytetyt kennoharkot, joilla säästetään runkovahvuudessa U-arvosta tinkimättä. Valmis ulkoseinä perliittiharkoilla muurattuna on vahvuudeltaan joko 425 tai 365 mm harkkotyypistä riippuen. Väliseinäharkkoja on saatavilla 115, 175 tai 240 mm vahvuisina sisäseinien muuraukseen.

Kosteusteknisesti turvallinen massiivirakenne

Yksiaineinen massiivitiilirakenne pystyy sitomaan ja luovuttamaan kosteutta turvallisesti ympäröivien olosuhteiden vaihdellessa, eli kansankielellä rakenne ”hengittää”.

─ Kun olemme rakennuttajaperheiden kanssa keskustelleet eri materiaalivaihtoehdoista niin kyllä kennotiiliharkon kosteustekniset ominaisuudet ja se, että ulkoseinä rakentuu vain yhdestä ainoasta materiaaleista ovat olleet ne tärkeimmät syyt tuotevalintaan. Urakoitsijana arvostan lisäksi sitä, että Poroton-harkoilla työ etenee nopeasti. Seinän pinnoitustyöt pääsee aloittamaan niin ulkopuolella kuin sisälläkin heti muurauksen valmistuttua, Seppo Halinen kertoo.

Rapatun pientalon julkisivussa on tehosteena harmaat tiililaatoilla toteutetut koristemuuraukset.Rapatun pientalon julkisivussa on tehosteena harmaat tiililaatoilla toteutetut koristemuuraukset.

Asiakkaan tarpeisiin suunniteltu koti

Poroton-talo on aina rakennuttajaperheen tarpeisiin ja rakennuspaikan olosuhteisiin suunniteltu yksilöllinen pientalo. Mikkeliin valmistuneet kennoharkkotalot ovat kaikki yksitasoisia, valkoiseksi rapattuja taloja. Muutoin talojen tilaratkaisut ja koko poikkeavat toisistaan.

─ Ensimmäiseen Mikkelin Uusitielle urakoimaamme kohteeseen toteutettiin talon ulkonurkkiin harmailla tiililaatoilla koristemuuraukset. Yleensäkin talojen julkisivuissa saisi olla nykyistä enemmän ilmettä ja persoonallisuutta. Tiilijulkisivuja toivoisi näkevän uusissa pientaloissa huomattavasti nykyistä enemmän, Halinen huomauttaa.

Harkkotalon julkisivuratkaisuksi valitaan tyypillisesti rappaus, mutta talon voi myös vuorata esimerkiksi tiilellä, mikä ratkaisuna parantaa rakenteen energiatehokkuutta ja ääneneristävyyttä sekä takaa talolle pitkän ja huoltovapaan elinkaaren. Puutaloalueita ajatellen Poroton-harkkotalon voi myös verhota puupaneelilla.

Kennoharkkotalo on aina suunniteltu asiakkaan tarpeiden ja tontin olosuhteiden mukaisesti.Kennoharkkotalo on aina suunniteltu asiakkaan tarpeiden ja tontin olosuhteiden mukaisesti.

Runkovalinta määrittää talon tulevaisuuden

Kivipohjaisten harkkotuotteiden hintavertailu on haasteellista. Yksikköhinnoissa on suuriakin eroja, mutta kun huomioidaan kaikki runkorakenteen materiaalit ja työvaiheet, hintaero tasoittuu merkittävästi. Poroton-harkkorakentamisen etuna on materiaalisäästöt: ei suuria betonivaluja, ei raudoituksia, ei lisäeristekerroksia. On myös hyvä muistaa, että rungon kustannus on noin 10 % koko taloprojektin hinnasta.

─ Jos takka on talon sydän niin runko on talon iho, jonka tulee kyetä reagoimaan turvallisesti ympäröiviin olosuhteisiin. Runko on myöskin se osa talosta, jota ei voi myöhemmin vaihtaa muutoin kuin purkamalla koko talo. Kun ollaan rakentamassa taloa loppuelämäksi niin runkomateriaalin valintaan kannattaa todellakin pysähtyä ja miettiä, mitä vaikutuksia ratkaisulla on pitkällä aikavälillä, Halinen muistuttaa.

Kokenut rakennusalan ammattilainen Seppo Halinen urakoi jo neljättä kennoharkkotaloa.Kokenut rakennusalan ammattilainen Seppo Halinen urakoi jo neljättä kennoharkkotaloa.
 
Päivitetty
17.11.2021