Tiili osana vähähiilistä rakentamista

Tiili on perinteinen, jo vuosituhansia käytetty rakennusmateriaali. Sen kestävyys niin runko- kuin julkisivurakentamisessa on todettavissa kauniisti patinoituneissa vahoissa tiilirakennuksissa ympäri maailmaa. Ekologisesti kestävässä rakentamisessa rakenteilta vaaditaan pitkäikäisyyttä, elinkaaritaloudellisuutta ja kierrätettävyyttä - ominaisuuksia, jotka voidaan kaikki saavuttaa keraamisilla tiiliratkaisuilla.

Tiili on erinomainen ratkaisu ekologisesti kestävään rakentamiseen.Tiili on erinomainen ratkaisu ekologisesti kestävään rakentamiseen.

Energiataloudellinen tiili vähentää käytönaikaisia CO2-päästöjä

Arvioitaessa rakennuksen koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia ja erityisesti hiilidioksidipäästöjä, merkittävimmäksi tekijäksi nousee käytönaikainen energiankulutus. Tiilen lämmönvarauskyky on erinomainen. Tiilen käyttö julkisivussa parantaa lämmöneristävyyttä parhaimmillaan jopa 6-8 % lämmityskaudella ja runkorakenteena tiilen tuoma energiansäästö voi olla jopa 15 % muihin yleisesti käytössä oleviin rakennusmateriaaleihin verrattuna. Vastaavasti tiili vähentää kesäaikana rakennuksen jäähdytystarvetta.

Vähemmän huoltokertoja, vähemmän hiilipäästöjä

Tiilen pitkäikäisyys ja vähäinen huollon tarve ovat etuja, jotka korostuvat erityisesti silloin, kun rakennukselle kertyy kymmeniä, jopa satoja käyttövuosia. Tampereen yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan tiili on elinkaaritaloudellisin julkisivumateriaali 50 vuoden tai 100 vuoden tarkastelujaksolla.

Mitä harvemmin julkisivu vaatii huoltokäsittelyä tai materiaalivaihtoja, sitä pienemmät ovat myös käytönaikaiset ympäristövaikutukset.

Tiilijulkisivun huoltotarve elinkaaren aikana on vähäinen.Tiilijulkisivun huoltotarve elinkaaren aikana on vähäinen.

Biokaasulla vähähiilisempiä tiilituotteita

Tiilen valmistuksessa suurimmat C02-päästöt syntyvät polttoprosessissa ja siksi tiiliuunissa käytettävällä polttoaineella on suuri merkitys hiilipäästöjen määrään. Wienerbergerin Korian tehtaalla tiilet poltetaan maakaasulla, joka on fossiilisista polttoaineista vähäpäästöisin. Siten Korian tiilitehtaan hiilipäästöt ovat jo lähtökohtaisesti vähintään 30 % pienemmät kuin polttoöljyllä toimivien tiilitehtaiden päästöt. 

Kaikki Korian tehtaalla valmistetut tiilituotteet pärjäävät jo nyt hyvin vertailtaessa eri tiilenvalmistajien tuotekohtaisia päästöarvoja. Tehtaalla on kuitenkin varauduttu korvaamaan merkittävä osa tuotannossa käytettävästä maakaasusta hiilineutraalilla biokaasulla, jolloin tuotteiden hiilidioksidipäästöt vähintään puolittuvat. Biokaasulla valmistettuja tiiliä tarjotaan ensisijaisesti isoihin rakennushankkeisiin, jolloin päästösäästöt ja saavutettavat ympäristöhyödyt nousevat mahdollisimman korkeiksi.

Wienerbergerin Korian tehtaalla tiilet poltetaan maakaasulla ja biokaasulla.Wienerbergerin Korian tehtaalla tiilet poltetaan maakaasulla ja biokaasulla.

Tehokas kierrätysaineksia hyödyntävä tehdas on vähäpäästöinen

Korian tehtaalla tehdään vuosittain energiansäästöön ja parempaan tuotantotehokkuuteen tähtääviä investointeja. Vuonna 2019 tehdas saikin erikoismaininnan Wienerbergerin yli 200 tehtaan joukosta energiatehokkuudestaan.

Tiilen pääraaka-aine on savi, jota nostetaan tehtaan lähellä sijaitsevilta savialueilta. Myös kaikki muu tuotannossa tarvittava raaka-aine kuten hiekka ja sahanpuru tulevat lähialueilta minimoiden kuljetuksista aiheutuvat ympäristöhaitat. Tuotantoprosessista ei synny jätettä vaan kaikki ylijäämäsavet sekä murskattu tiilijäte käytetään uudestaan tiilen raaka-aineena. Lisäksi tiilen valmistukseen soveltuvien kierrätyserien kuten esimerkiksi posliinijätteen hyödyntämistä kehitetään ja lisätään tavoitteena yhä vähäpäästöisempi ja luonnon raaka-ainevaroja säästävämpi tiilituotanto.

Tuoteluettelo kertoo tuotekohtaiset hiilipäästöt

Wienerbergerin uusimmassa tuoteluettelossa ilmoitetaan Korian tehtaalla valmistettavien tiilien hiilipäästöt sekä maakaasulla että biokaasulla tuotettuina. Laskenta perustuu Rakennustietosäätiön hyväksymään ympäristöselosteeseen ja kattaa raaka-aineen hankinnasta, kuljetuksesta sekä tuotteen valmistuksesta syntyvät CO2-päästöt. Eri tiilituotteiden paino vaihtelee koon ja käytettävän tiilimassan mukaan. Laskennan perusteena on tiilen nettopaino, joka vastaa tiilen painoa valmiissa julkisivussa. Neliömenekkiä laskettaessa saumavahvuudeksi on oletettu 15 mm. Annettu päästöarvo seinäneliölle sisältää vain tiilen osuuden, muurauslaastin CO2-päästöarvoista voi tiedustella laastivalmistajilta.

Lataa tästä Wienerbergerin uusin tiilikuvasto.

Wienerbergerin uusimmassa tuoteluettelossa ilmoitetaan Korian tehtaalla valmistettavien tiilien hiilipäästöt sekä maakaasulla että biokaasulla tuotettuina.Wienerbergerin uusimmassa tuoteluettelossa ilmoitetaan Korian tehtaalla valmistettavien tiilien hiilipäästöt sekä maakaasulla että biokaasulla tuotettuina.
 
Päivitetty
23.8.2021