Asuintilojen melutasoa voi parantaa jälkikäteen, julkisivuremontti ratkaisevassa roolissa – Näin asetus määrää desibelitasoista

Kerrostalohuoneistojen melutasoa voidaan leikata merkittävästi ääntä eristävillä ikkunoilla. Akustiikan asiantuntijan mukaan vanhankin talon äänieristävyys voidaan nostaa nykyasetusten tasolle.

Turun Ammattikorkeakoulun akustiikkaan keskittyvän tutkimusryhmän vetäjä Valtteri Hongisto toteutti ryhmänsä kanssa vuonna 2012 laajan asuinhuoneistojen melutasoihin keskittyneen kyselytutkimuksen, joka on edelleen ainoa lajissaan Suomessa. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 600 betonikerrostaloissa asunutta vastaajaa. Tulokset ovat edelleen relevantteja, koska talot tehdään samalla tavalla kuin noin kymmenen vuotta sitten.

Tutkimuksessa asukkailta kysyttiin yksityiskohtaisesti, miten tyytyväisiä he olivat asuntonsa ääniolosuhteisiin ja äänieristykseen. Osana tutkimusta ryhmä mittasi kerrostaloissa askel- ja ilmaäänten eristävyyttä sekä ulkoa sisään tulevaa melua.
 

"Havaitsimme, että ihmisiä häiritsevät eniten naapurista kuuluvat voimakkaat puheäänet, kovat huudot ja jonkin verran myös askeläänet."

Valtteri Hongisto, akustiikkaan keskittyvän tutkimusryhmän vetäjä, Turun Ammattikorkeakoulu

Vanhemmissa, 50-luvulla rakennetuissa kerrostaloissa asuvia häiritsivät lisäksi ulkoa kantautuvat liikenteen äänet. 50-luvulla liikenteen melua ei ollut yhtä paljon kuin nykyään, joten julkisivurakentamiselle ei ollut yhtä tiukkoja määräyksiä eikä tuolloin osattu varautua liikenteen voimakkaaseen kasvuun.

Hongiston mukaan tutkimustuloksen merkittävin johtopäätös oli se, että vanhoissa kerrostaloissa äänieristykseen on syytä kiinnittää huomiota julkisivuremonttien yhteydessä.

– Silloin äänieristys tulisi saattaa nykyasetusten tasolle. Sitä ei kuitenkaan voida vaatia, koska asuinrakennuksen laatua ei ole pakko korottaa siitä tasosta, jolla asetukset ovat olleet rakentamishetkellä, Hongisto sanoo.

Turun Ammattikorkeakoulun toteuttaman asuinhuoneistojen melutasoihin keskittyneen tutkimuksen merkittävin johtopäätös oli se, että vanhoissa kerrostaloissa äänieristykseen olisi syytä kiinnittää huomiota julkisivuremonttien yhteydessä.Turun Ammattikorkeakoulun toteuttaman asuinhuoneistojen melutasoihin keskittyneen tutkimuksen merkittävin johtopäätös oli se, että vanhoissa kerrostaloissa äänieristykseen olisi syytä kiinnittää huomiota julkisivuremonttien yhteydessä.

Näin asetukset määräävät melutasoista

Suomessa voimassa olevien asetusten mukaan ilmanvaihdon melutason voimakkuuden on oltava nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa alle 28 desibeliä ja vesilaitteiden maksimitason alle 33 desibeliä.

Askeläänien eristävyys mitataan askeläänikojeella. Sen melutaso ei saa ylittää 53 desibelin rajaa. Ilmaäänen eristävyyden on oltava seinien ja välipohjan kohdalla vähintään 55 desibeliä.

Arvo mitataan erityisillä kaiuttimilla. Asetuksessa määrätään myös asuntoon kantautuvan ympäristömelun tasosta. Se saa olla nukkumiseen tarkoitetuissa huoneissa korkeintaan 30 desibeliä yöaikaan.

Kerrostalon julkisivun äänieristykseen vaikuttaa eniten ikkunoiden äänieristävyys. Jos vanhassa talossa on ilmaventtiileitä tielle päin, niiden rakenteilla on iso merkitys ulkoa kantautuvien äänten vaimentamisessa.

– Uusissa taloissa ongelma on helppo ratkaista ääntä eristävillä ikkunoilla. Vanhankin talon äänieristys voidaan kuitenkin tehdä niin hyväksi, että se täyttää nykyiset asetukset valitsemalla nykyaikaiset ikkunat ja ääntä eristävät tuloilmaelimet julkisivuremontin yhteydessä.

Uusissa rakennuksissa ääneneristävyys on paremmalla tolalla kuin vanhemman rakennuksen ja helpompi ratkaista, mutta hyvä ääneneristävyys on mahdollista saavuttaa.Uusissa rakennuksissa ääneneristävyys on paremmalla tolalla kuin vanhemman rakennuksen ja helpompi ratkaista, mutta hyvä ääneneristävyys on mahdollista saavuttaa.

Suomessa tiukat askeläänten vaatimukset

Vaikka kerrostalon julkisivuremontilla voidaan vaikuttaa äänieristykseen, huoneistojen välisen äänieristyksen parantaminen on selvästi haastavampaa, ellei mahdotonta. Esimerkiksi askeläänien kuulumiseen on vaikea puuttua jälkikäteen, koska muutokset voivat vaatia paksuja rakenteellisia lisäkerroksia.

– Suomessa on käytännössä maailman tiukimmat askeläänten eristysvaatimukset, koska mittaus sisältää matalatkin taajuudet. Jos rakennus on lähtökohtaisesti tehty vallitsevien asetusten mukaisesti, askeläänten eristävyyttä voidaan mahdollisesti parantaa vain kelluvilla lattiarakenteilla tai joustavilla alakatoilla. Asun itse 100-vuotiaassa puutalossa, jonka välipohjaa ei saa enää mitenkään nykyasetusten mukaiseksi.

Massa eristää tehokkaasti, mutta askeläänien perusteellinen eristys voi vaatia usein massiivista välipohjarakennetta, joka ei välttämättä ole mahdollista toteuttaaMassa eristää tehokkaasti, mutta askeläänien perusteellinen eristys voi vaatia usein massiivista välipohjarakennetta, joka ei välttämättä ole mahdollista toteuttaa


Omakotitaloissa äänieristykselle on selvästi vähemmän vaatimuksia, koska suurin osa äänistä tulee oman toiminnan seurauksena. Käytännössä ainoa vaatimus on korkeintaan 30 desibelin ympäristömeluraja.

– Se tulee monesti yllätyksenä rakentajalle. Silloin voi joutua kasvattamaan budjettia, koska taloon on asennettava kalliimmat ja enemmän ääntä eristävät ikkunat.

Äänieristyksen parantaminen

  • Vanhan kerrostaloasunnon äänieristys voidaan saada nykyasetusten tasolle vaihtamalla ikkunat äänieristäviin ja valitsemalla ääntä eristävät tuloilmaelimet julkisivuremontin yhteydessä
  • Suomessa voimassa olevien asetusten mukaan ilmanvaihdon melutason voimakkuuden on oltava nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa alle 28 desibeliä ja vesilaitteiden maksimitason alle 33 desibeliä.
  • Vanhassa kerrostaloasunnossa askeläänten voimakkuuteen on vaikea puuttua jälkikäteen.

 
Päivitetty
20.8.2021