Lohjan messutaloille tehtiin uudenlainen hiilijalanjälkimittaus: Tästä ilmastoselvityksessä on kyse

Lohjan asuntomessut ovat päättyneet, mutta messutalojen rakennusprojekteista toivotaan olevan hyötyä monelle tulevalle omakotitalorakentajalle. Taloille tehtiin koemielessä uudenlainen vähähiilisyyden arviointi.

Kuvat: Lohjan asuntomessutKuvat: Lohjan asuntomessut

Messualueen taloissa toteutettiin ympäristöministeriön uuden mallin mukaiset hiilijalanjälkilaskelmat. Messuorganisaation mukaan laskelmista saatiin arvokasta tietoa tulevien rakentajien päätösten tueksi.

Hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskelmat tehtiin kaikille alueen 21:lle uudisrakennukselle. Messujen jälkeen aiheesta kiinnostuneet voivat tutustua asuntomessukotien hiilijalanjälkiraportteihin virtuaalisilla asuntomessuilla. Sinne pääsee täältä.

– Raportit kuvaajineen havainnollistavat hyvin, mistä rakennuksen hiilijalanjälki muodostuu. Koska rakentamisen päästöt ovat isot, myös päästöjä voidaan vähentää paljon, kun rakennuksen suunnittelussa kiinnitetään huomiota oikeisiin asioihin heti rakennusprojektin alusta lähtien, Asuntomessut Lohjalla 2021 -tapahtuman projektipäällikkö Mirka Härkönen kertoo.

Oleellisia asioita ovat Härkösen mukaan etenkin materiaalien tarvittava määrä sekä keskittyminen vähähiilisiin materiaalivalintoihin, energiatehokkuuteen ja rakennuksen käytön aikana käytettävän energian tuotantotapaan.

Esimerkki hiilijalanjäljen muodostumisestaEsimerkki hiilijalanjäljen muodostumisesta

– Suunnittelijoiden haasteena on luoda rakennuksia, joissa vähähiilisyys toteutuu rakennuttajan toiveiden rinnalla. Päästöjä voidaan vähentää kaikissa rakennuksissa merkittävästi, ja valittavat keinot riippuvat kohteesta, Härkönen jatkaa.

Mikä ihmeen ilmastoselvitys?

Raporteissa esiteltävät laskelmat perustuvat ympäristöministeriön päivitettyyn rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmään. Hiidensalmessa toteutettiin yhteistyössä ministeriön kanssa menetelmän ensimmäinen julkinen koekäyttö.

Kyseinen menetelmä on osa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta. Ympäristöministeriön ehdotus rakennusten ilmastoselvitysasetuksesta on parhaillaan lausuntokierroksella.

Ilmastoselvityksellä on tarkoitus tuoda esille uuden rakennuksen koko elinkaaren ilmastovaikutukset. Selvitys kertoisi tiedot myös laajamittaisesti korjattavan rakennuksen korjausajan ja sen jälkeisen ajan vaikutuksista ilmastolle. Kyseinen selvitys olisi esitettävä rakentamislupaa haettaessa.

Vähähiilisyyden arviointimenetelmä on ministeriön mukaan materiaali- ja teknologianeutraali. Se noudattaa yhteiseurooppalaisia EN- ja EN ISO -standardeja. Laskennassa tarvittavat hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkitiedot tulisi poimia Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä rakentamisen päästötietokannasta tai ympäristöselosteista.

 
Päivitetty
20.8.2021