Lidl otti ekologisen kartoituksen käyttöön uusissa myymälöissä – Hyödyt kustannuksia suuremmat: ”Kyse asennoitumisesta”

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen ei lisää merkittävästi kustannuksia eikä juurikaan pidennä rakennusprojektin kestoa. 

Kuvat: Lidl SuomiKuvat: Lidl Suomi

Lidl on kertonut kahdesta uudesta myymälästään, joiden rakennusprojektin yhteydessä huomioidaan luonnon monimuotoisuus tavallisuudesta poikkeavalla tavalla. Kyseessä ei ole kuitenkaan vain väliaikainen strategia, sillä vuoden 2021 alusta alkaen kaikille uusien Lidl-myymälöiden tonteille tehdään ekologinen kartoitus.

Luonnon monimuotoisuuden huomioimista pilotoitiin ensimmäisen kerran Lidlin Vantaan Vapaalan myymälässä, joka avattiin syksyllä 2020. Tontilta löytyy linnun- ja lepakonpönttöjä sekä hyönteishotelleja. Jo ennen sitä vastaavia menetelmiä kokeiltiin Järvenpään jakelukeskuksen tontilla.

Hyönteishotelli Lidl Vantaan VapaalassaHyönteishotelli Lidl Vantaan Vapaalassa
Linnun- ja lepakonpönttöjä löytyy myös samalta tontiltaLinnun- ja lepakonpönttöjä löytyy myös samalta tontilta

Vantaan jälkeen ekologinen kartoitus on tehty Tampereen ja Riihimäen uusille myymälätonteille. Tampereen Linnainmaalle nousevan myymälän alueella on havaittu liito-oravia, minkä vuoksi myymälää ympäröivä alue on suunniteltu siten, että eläinten kulkureitit säilyvät koskemattomina.

Riihimäelle rakennetaan Lidlin ensimmäistä puurakenteista myymälää, jonka pihalle istutetaan perhosniitty. Perhosniityn idea on saatu myymälän lähiympäristöstä, jossa on jo ennestään perhosille otollisia paikkoja. Yhteensä niittyä istutetaan tuhansia neliöitä, joista osa jatkuu kaupungin omistamalla tontilla.

– Ekologisen kartoituksen tekeminen tontilla, ympäröivän luonnon säilyttäminen, mahdollisimman ympäristöystävällisten rakennusmateriaalien kokeileminen ja käyttäminen ja rakentamisen päästöjen laskeminen ovat kaikki ympäristön huomioimista, Lidl Suomen kiinteistöpäällikkö Arttu Puhakka kertoo.

Hänen mukaansa Lidl pyrkii tehostamaan prosesseja myös myymälärakentemisessa.

– Emme rakenna hukkaneliöitä vaan optimoimme uudisrakennustemme tilankäytön, jolloin rakentamisen ja käytön aikana kuluu vähemmän luonnonvaroja. Teemme rakennusvaiheessa myös energiavalintoja, jotka vaikuttavat ympäristöön ja ilmastoon koko rakennuksen elinkaaren ajan. Satsaamme uusiutuvan energian omaan tuotantoon ja energiatehokkuuteen.

Suomi monimuotoisuustyön kärjessä

Luonnon huomioiminen lisää jonkin verran kustannuksia, mutta kyseessä on osaltaan myös arvovalinta: ympäristöä huomioivista käytännöistä halutaan maksaa jonkin verran ekstraa. Puhakan mukaan lisäkustannus on kuitenkin maltillinen.

– Ekologisen kartoituksen ja totutusta poikkeavien kasvivalintojen tekeminen eivät aiheuta mittavia kustannuksia, kun arvioidaan rakentamisen kaikkia kustannuksia, hän jatkaa.

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on nousussa muuallakin Euroopassa. Muun muassa Ruotsissa Lidl-myymälöiden rakennusprojekteissa on on tehty vastaavia toimenpiteitä. Puhakan mukaan Suomi on silti johtavassa roolissa.

"Suomessa olemme etujoukoissa puolustamassa luonnon monimuotoisuutta ilman että mikään meitä siihen velvoittaisi. Eri maissa ja myös maiden sisällä on ilmaston ja luonnon kannalta hyvin erilaiset lähtökohdat, sillä samat ratkaisut eivät sellaisenaan toimi vaikkapa Espanjassa ja Suomessa. Kyse on asennoitumisesta, ja siinä voimme näyttää muiden maiden kollegoille esimerkkiä."

Arttu Puhakka, kiinteistöpäällikkö, Lidl Suomi

Ekologinen kartoitus ja sen edellyttämät toimenpiteet vaikuttavat rakennusprojektien aikatauluttamiseen. Kartoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista. Rakennusprojektin kestoon luonnonmukaisuutta tukevilla toimilla ei Puhakan mukaan ole juurikaan vaikutusta.

– Pihatöitä tehdään hiukan eri tavalla. Istutetaan nurmikon tilalle niittyä ja useampia erilaisia pensaita ja puita, Puhakka sanoo.

 
Päivitetty
13.8.2021