1200 kiloa raudoitusverkkoja kaatui – työntekijän huolta ei otettu vakavasti

Raudoitusverkkojen kaatuminen työntekijöiden päälle olisi mahdollisesti voitu välttää riittävällä valvonnalla.
 

Kuva ei liity tapaukseen.Kuva ei liity tapaukseen.

Vuoden 2018 lokakuussa sattuneesta työtapaturmasta on annettu tuomio Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Oikeus langetti sakot yrityksen tehtaanjohtajalle ja työnjohtajille.

Tapaturma sattui betonielementtejä valmistavassa tehtaassa, kun kaksi työntekijää oli hakemassa raudoitusverkkoa A-pukista. Pukkiin nojanneet verkot kaatuivat työntekijöiden päälle, kun nämä olivat ottamassa yhtä verkkoa nipusta. Verkoilla oli painoa yhteensä 1200 kiloa.

Syyttäjän mukaan työnantaja ei ollut huolehtinut riittävistä toimenpiteistä, joilla olisi pystytty estämään verkkojen kaatuminen. Työsuojelutarkastaja havaitsi myöhemmin, että A-pukki oli ylitäytetty tapaturmahetkellä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston lakimies Matti Suontaustan mukaan vastaavat tapaturmat ovat vältettävissä riittävällä valvonnalla työpaikoilla.

– On seurattava, että työpaikalla käytettävät työtavat ovat turvalliset ja että annettuja ohjeita noudatetaan. Jos työpaikalla havaitaan puutteita työturvallisuudessa, niihin pitää puuttua. Se, miten valvonta yksittäisellä työpaikalla toteutetaan, on kiinni työpaikasta. Hyvä tapa on, että työnantajan edustajat kiertävät työpaikalla tekemässä havaintoja. Lisäksi työpaikalla täytyy huolehtia, että esimiehillä on riittävät resurssit valvontaan.

Käräjäoikeus toteaa tuomiossaan, että työnantajalla on jatkuva velvoite olla selvillä työympäristöstä, työyhteisön tilasta ja työtapojen turvallisuudesta.
 

Tapaturmariskistä huomautettiin ennen onnettomuutta

Käräjoikeuden mukaan kyseisen yrityksen työsuojeluasiat olivat paperilla kunnossa. Asianomistajien kertomuksissa todellisuus näyttäytyi kuitenkin varsin erilaisena. Heidän mukaansa työntekijöitä ei ollut perehdytetty raudoitusverkkojen nostamiseen tai säilyttämiseen. Lisäksi kerrottiin, että tehtaalla oli kiireistä.

Käräjäoikeus totesi, että kiire on yksi merkittävimmistä työn kuormittavuutta aiheuttavista tekijöistä. Kiire yhdessä suuren työmäärän kanssa heikentävät työturvallisuuden tasoa.

Suontaustan mukaan teoria ja käytäntö voivat olla työmailla hyvin erilaisia.

– Yleisellä tasolla tämä on mahdollista silloin, kun työpaikalla on huolellisesti tehty paperityö, kuten esimerkiksi vaarojen arviointi tai turvallisuusohjeet, mutta käytännön tasolla ei ole ohjeistettu turvallisia työtapoja tai ei valvota työtapojen turvallisuutta.

Tapaturmassa mukana olleet asianomistajat kertoivat, että verkkoa nostettaessa työntekijöiden oli mentävä verkon alle. Tähän liittyi selvä tapaturmariski. Yksi työntekijöistä sanoi kertoneensa pukin ylitäytöstä ennen onnettomuutta.

Tuomiossaan käräjoikeus katsoi, että työnantaja oli laiminlyönyt velvoitteensa.

– Työnantajan tietämättömyys työpaikan tilanteesta ei ole peruste työturvallisuuspuutteille, Suontausta muistuttaa.
 

 
Päivitetty
15.7.2021