Suomen suurin ilmastopanostus tuo lisää tukea öljylämmityksestä luopumiseen

Kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa Suomen vihreää siirtymää, jonka yhtenä tavoitteena on luopuminen öljylämmityksestä.
 

Suomi kohdistaa puolet EU:n elpymispaketin kautta kanavoitavasta rahoituksesta niin sanottuun ”vihreään siirtymään”. Avustuksia suunnataan muun muassa vähähiilisiin investointeihin, tutkimukseen ja kehitykseen. Ensimmäiset hankkeet pääsevät vauhtiin loppuvuoden aikana, jolloin saataville tulee lisärahaa muun muassa öljylämmityksestä luopumiseen.

– Öljylämmityksen vaihtaminen kestävään lämmitysmuotoon on kiinnostanut kansalaisia todella paljon, joten on hienoa, että voimme jatkaa avustusten myöntämistä saumattomasti, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Öljylämmityksestä luopumista tuetaan kaikkiaan 70 miljoonan euron lisärahalla. Se mahdollistaa noin 15 000 rakennuksen siirtymisen pois öljylämmityksestä. Tukea voivat saada yksittäiset kotitaloudet, kunnat, seurakunnat ja yhdistykset. Tämän vuoden lisätalousarvioissa on varattu 25 miljoonaa euroa pientalojen avustuksiin.
 

Yrityksille investointitukea

Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteena on nostaa Suomi maailman kärkimaaksi vety- ja kiertotalouden, korkean jalostusarvon biotuotteiden ja päästöttömien energiajärjestelmien aloilla. Samalla halutaan vähentää teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjä ja nopeuttaa muutosta fossiilittomaan liikenteeseen ja lämmitykseen.

Yritykset voivat hakea kestävän kasvun ohjelman lisärahoitusta muun muassa rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä edistäviin innovatiivisiin laitehankintoihin sekä prosessien kehittämiseen. Kokonaisuudessaan 110 miljoonan euron investointituki tulee haettavaksi Business Finlandilta syksyyn mennessä.

Tukea tarjotaan lisäksi uuteen teknologiaan tehtäviin investointeihin. Energiajärjestelmän vihreää siirtymään on tarjolla tukea 155 miljoonaa euroa. Se koskee merituuli- ja aurinkovoimaa, geolämpöä, biokaasua, uusiutuvia liikennepolttoaineita ja lämmön talteenottottoa. Tuki tulee haettavaksi TEM:stä ja Business Finlandista kuluvan vuoden aikana.
 

”Nyt on aika investoida”

Kestävän kasvun ohjelman investointien arvioidaan vähentävän päästöjä vuosittain vähintään kolme miljoonaa hiilidioksiditonnia vuodesta 2026 lähtien. Se vastaa noin kuutta prosenttia Suomen päästöistä.

– Kestävän kasvun ohjelma on Suomen historian suurin ilmastopanostus ja se näyttää esimerkkiä myös tulevaisuuden talousratkaisuille. Signaali eri toimijoille on selvä: nyt on oikea aika investoida kestävään tulevaisuuteen. Rahoituksella vauhditamme etenemistä kohti hiilineutraalia Suomea ja nostamme samalla Suomea jaloilleen koronakriisistä. Tärkeä periaate koko elvytyspaketille on se, ettei mikään elvytystoimi saa haitata ilmasto- ja luontotavoitteiden saavuttamista, Mikkonen jatkaa.

Rahoituspäätöksiä voidaan tehdä sen jälkeen, kun EU:n neuvosto on tehnyt Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa koskevan päätöksen ja rahoituksen sisältävä talousarvio on hyväksytty eduskunnassa. Alustavan aikataulun mukaisesti neuvoston odotetaan tekevän päätöksensä suunnitelmasta kuluvan kesän aikana.
 

 
Päivitetty
14.7.2021