Näin MaaRYL uudistui – Katso keskeisimmät muutokset

Yhtenäiset laatuvaatimukset säästävät aikaa, parantavat tuottavuutta ja vähentävät sopimuserimielisyyksiä.
 

Kesäkuussa 2021 julkaistu uusi MaaRYL tuo infra-alan suunnittelijoille ja urakoitsijoille yhtenäiset laatuvaatimukset talonrakentamisen pohjarakennustöihin ja muihin infrarakentamisen hankkeisiin.

MaaRYL määrittelee talonrakennushankkeissa käytettävät maa-, pohja- ja kalliorakennustöiden sekä piha-alueiden päällysrakenteiden ja yhdyskuntateknisten järjestelmien rakentamisen laatuvaatimukset.

Rakennustieto Oy:n yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Jaana Matilainen näkee entistä suuremman tarpeen yhtenäisille laatuvaatimuksille.

– Ilmaston muuttuminen ja säädöspuolelle uusina teknisinä vaatimuksina tulevat vähähiilisyys ja kiertotalous tuovat rakentamiseen ja kiinteistönpitoon uusia haasteita, hän sanoo.

RYLien keskeisenä hyötynä Matilainen pitää etenkin yhtenäistettyä alan terminologiaa. Näin esimerkiksi sopimuserimielisyydet vähenevät. Hyödyt näkyvät myös ajan säästämisenä.

– Hankkeen eri osapuolilta säästyy todella paljon aikaa, kun sopimusehtoja ei tarvitse jokaisessa hankkeessa kirjoittaa erikseen tai muistaa kirjoittaa auki sopimuksiin. Tarve laatuvaatimusten yhtenäistämiselle tulee myös tuotavuuden näkökulmasta. Tilaajat ja rakennuttajat säästävät myös aikaa voidessaan keskittyä hankekohtaisten erityisvaatimusten määrittämiseen.
 

Hulevesien hallinta korostuu

MaaRYLin kokonaisuudistuksessa InfraRYL on tuotu talonrakentamisen hankkeisiin niiltä osin, kun se on tarkoituksenmukaista. Samalla MaaRYLiin tuotiin kaikkia talohankkeita koskevat talonrakentamisen yleiset laatuvaatimukset, esimerkiksi rakennuksen alapuoliset täytöt, pohjarakennustöiden laatuvaatimukset, radonsuojaus ja hulevesien hallinta. Näin MaaRYL tuo infra-alan suunnittelijoille ja urakoitsijoille yhtenäiset laatuvaatimukset talonrakentamisen pohjarakennustöihin ja muihin infrarakentamisen hankkeisiin.

Uusi MaaRYL jäsentyy infra-alan rakennusosapohjaisen nimikkeistön mukaisesti. Se toimii työselostuksen pohjana ja on yhteensopiva tietomallipohjaisen suunnittelun kanssa. Sisältö on ajantasaistettu kansainvälisten standardien kanssa.

Matilainen nostaa yhtenä tärkeimpänä yksityiskohtana hulevesien hallinnan.

– Hulevesiin liittyvä lainsäädäntö on kehittynyt ja muuttunut 2010-luvun alkupuolella ja käytännöt ovat vähitellen muovautuneet. MaaRYLissä hulevedet käsitellään nyt työn tekemisen kannalta yhtenä kokonaisuutena. Tämä jäsentely ja käsittelytapa on jatkossa tarkoitus päivittää myös InfraRYLiin InfraRYLiin. Hulevesien hallinnan merkitys on korostunut ilmastonmuutoksen tuomien rankkasateiden myötä, Matilainen selvittää ja viittaa etenkin tiiviin kaupunkirakentamisen haasteisiin asvaltti- ja kivipintojen ja niiden rankkasateiden sietämisen osalta.

MaaRYLin käsikirjoituksen laati kahdeksan geoteknisen suunnittelijan muodostama käsikirjoitustiimi. Käsikirjoituksia työstettiin tämän jälkeen yhdessä MaaRYLin valvovan toimikunnan kanssa.
 

Ei enää painettua versiota

MaaRYL on osa Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL-sarjaa, joka määrittää rakennusalalla yleisesti tunnustetun hyvän rakennustavan. Palvelu on tehty yhteiseksi työkaluksi talonrakennushankkeiden tilaajille, rakennuttajille, rakennuttajakonsulteille, suunnittelijoille ja pääurakoitsijoille.

Uusittu MaaRYL on käytettävissä verkkopalveluna eikä siitä enää julkaista painettua versiota.

Matilaisen mukaan verkkopalvelu eroaa painetusta kirjasta etenkin käytettävyydeltään.

– Sähköinen versio kulkee taskussa ja siitä on helppoa tarkistaa vaikka työmaalla käydessä valvonnan yhteydessä tarvittavat asiat. Verkkoversiosta löytyvät helposti myös kaikki edelliset julkaisuversiot, joihin on tarvetta palata ainakin pidemmissä palvelusopimuksissa. Verkkojulkaisussa sisältöä voi hakea myös haku-toiminnolla. Verkkopalvelun kautta voi antaa palautetta kehittäjälle.
 

 
Päivitetty
8.7.2021