Materiaaleja hallitaan puhelimilla ja post-it lapuilla
– Digitaalinen toimitusketju vähentää virheitä, mutta rakennusliikkeet empivät

– Tätä kehitystä ei voi yksinkertaisesti jarruttaa tai väistää, mutta kaikki ei ole sitä vielä rakennusteollisuudessa sisäistäneet, asiantuntija myöntää.
 

Digitaalisuus on viime vuosina hiipinyt rakennustyömaiden toimitusketjujen hallintaan, mutta moni rakennusliike empii edelleen uusien järjestelmien käyttöönottoa.

Rakennustyömaiden monimutkaiseen ja eri osapuolista koostuvaan materiaalien hallintaan on nyt kehitetty ratkaisu, joka mahdollistaa kumppaneiden sujuvan liittämisen digitaaliseen toimitusketjuun. Kyseinen ratkaisu on käytössä YIT:n FLOW -konseptissa, jonka yhteistyökumppaneina ovat Vastuu Group ja Carinafour.

Rakennustyömaat pysyvät usein aikataulussa sitä paremmin, mitä täsmällisemmin oikeanlaiset tuotteet toimitetaan paikan päälle. Jos logistiikka ontuu, seurauksena on tarpeettomia kuljetuksia, viivästyksiä ja muun muassa turhaa jätettä.

– Oikea-aikainen toimitus varmistetaan muun muassa siten, että on etukäteen osattu kertoa tarve ja kysyntä. Silloin on määritelty esimerkiksi se, mitä materiaalia on tilattu, mihin kohteeseen, kuinka paljon ja koska. Jos voimme vastata tähän tietoon, on helppo seurata toimitusketjun tilaa, riskejä ja kyvykkyyttä. Digitaalisella järjestelmällä voidaan myös mitata ja varmistaa kysyntätiedon oikeellisuutta ja oikea-aikaisuutta, Carinafourin operatiivinen johtaja Ari Viitanen kertoo.
 

”Materiaalien hallinta jatkuvaa selviytymistä”

Logistiikan optimoinnilla voidaan hänen mukaansa parantaa muun muassa tehokkuutta ja työolosuhteita. Kertynyttä toimitusketjudataa voidaan hyödyntää myöhemmin esimerkiksi huollon ennakoinnissa tai rakennuksen hiilijalanjäljen laskennassa.

– Nyt materiaaleja hallitaan puhelimilla, post-it lapuilla ja Exceleillä. Materiaalien hallinta on siis tilanteessa elämistä ja jatkuvaa selviytymistä, ilman kunnollista ennakkosuunnittelua ja läpinäkyvää seurantaa. Puhelimeen ja sähköposteihin perustuva materiaalien hallinta aiheuttaa virheitä, paljon toistuvaa manuaalityötä. Tieto on tällöin pirstaleista. Riskinä ovat tuotannon häiriöt ja turha varastointi työmaalla. Kumpikin näistä jarruttaa tuottavuuskehitystä.

Työmaan materiaalimäärien optimointi helpottuu digitaalisella työkalulla siten, että järjestelmä kerää tiedon ylimääräisistä materiaaleista ja pikatoimituksista. Tällöin on mahdollista korjata seuraavia osaluetteloita. Viitasen mukaan projektimassasta voidaan tilastollisesti löytää onnistujat ja epäonnistujat, mikä ohjaa kehityspanoksia.
 

”Rakennusliikkeet haastavampi pala”

Järjestelmän ytimenä on Vastuu Groupin kehittämä Platform of Trust -rajapinta. Eri toimittajia ja materiaaleja koskeva tieto on sen avulla koottavissa sujuvammin yhteen paikkaan, josta voidaan hallita tilauksia, saatavuutta, toimituseriä, kuljetuksia ja jopa toimituserien laadunvalvontaa ja reklamaatioita.

Viitasen mukaan materiaalitoimittajat ovat lähteneet kiitettävästi mukaan digitaaliseen järjestelmään. Rakennusliikkeiden kohdalla innostus ei ole ollut yhtä suurta.

– Monille toimittajille malli on tuttu muusta teollisuudesta, joten asiassa ei ole mitään ihmeellistä. Rakennusliikkeet ovat huomattavasti haastavampi pala. Alan kulttuuri on, että materiaaleja ei juurikaan suunnitella kohdekohtaisesti ennakkoon, eikä yrityksillä ole materiaalien hallintaan keskitettyjä prosesseja, työkaluja ja ohjeita. Normaalisti työmaat hoitavat asiaa niin kuin parhaaksi näkevät. On varmaa, että digitaalinen materiaalien hallinta tulee työmaille, kysymys on ainoastaan nopeudesta. Tätä kehitystä ei voi yksikertaisesti jarruttaa tai väistää, mutta kaikki ei ole sitä vielä rakennusteollisuudessa sisäistäneet.

Tavarantoimittajien datalähteitä lisätään järjestelmään jatkuvasti. Vuoden loppuun mennessä sieltä löytyvät vähintään 20 suurimman toimittajan, kuten Betsetin, Onnisen, Ruduksen, Starkin ja Ahlsellin tiedot.
 

 
Päivitetty
10.6.2021