Kolme tärkeää sertifikaattia asiantuntijalle – Katso hinnat ja vaatimustaso

Sertifikaatteja udellaan yhä useammin myös rakennusalan asiantuntijalta. Selvitimme kolmen asiantuntijasertifikaatin koulutussisällöt, hinnat ja vaatimukset.

Asiantuntijasertifikaattien kysyntä kasvaa tasaisesti. Niitä edellytetään ammattilaisilta yhä useammin. Sertifikaattikoulutuksiin tullaan myös silloin, kun halutaan pysyä ajan tasalla alan kehityksestä ja kerryttää lisäosaamista työtehtäviin.

Rakennusten lämpökuvaajan työ on muuttunut viime vuosina muun muassa dronen käytön yleistyttyä. Lennokkien avulla voidaan kartoittaa nopeasti ja edullisesti esimerkiksi rakennuksen ulkovaipan kunto.

Lämpövuotojen paikallistamisen lisäksi lämpökuvaus on oivallinen tapa kosteusvaurioiden paikantamiseen ja esimerkiksi levinneisyyden arviointiin.

Rakennusten tiiviyden mittaajalla on sen sijaan tärkeä merkitys etenkin uudisrakentamisessa, jossa edellytetään nykyisin hyvää ilmatiiviyttä.

– Nykyään ilmatiiviys pyritään mittaamaan kahdessa osassa. Ensin siinä vaiheessa, kun tiiviyskerros on asennettu, mutta sisäverhousta ei ole vielä tehty. Tällöin on mahdollista tehdä vielä tarvittaessa korjauksia rikkomatta pintarakenteita, jos vuotoja esiintyy. Varsinainen mittaus tehdään sitten kun rakennus on valmis, sertifikaattikoulutuksista vastaavan TTS-Työtehoseuran koulutuspäällikkö Mikko Myller kertoo.

Rakennusten lämpökuvaaja

Tavoite
Vanhojen rakennusten korjaaminen energiataloudellisemmaksi edellyttää kunnollisten ennakkoselvitysten tekemistä. Rakennuksen lämpökuvauksen avulla rakennukselle voidaan määritellä teknisesti ja taloudellisesti järkevät korjaustoimet, joilla saavutetaan parempi energialuokitus.

Lämpökuvauksella voidaan myös paikallistaa rakennuksen lämpövuotoja. Sertifioidulla rakennuksen lämpökuvaajalla on riittävä ammattitaito ja ajan tasalla olevat tiedot lämpökuvauksen suorittamiseksi. Kuvaamisen lisäksi hän osaa tulkita kuvia sekä laatia selkeän tulosraportin, avustaa eri osapuolia, sekä ehdottaa korjaustoimenpiteitä.

Suoritustapa
Koulutus koostuu teoriaosuudesta (kesto vähintään viisi päivää), kirjallisesta kokeesta ja näyttötyöstä.

Pohjakoulutus / työkokemus
Pohjakoulutuksena vaaditaan rakennusalan AMK -tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto. Työkokemuksena edellytetään riittävää työkokemusta lämpökuvaustekniikasta, minkä voi osoittaa esimerkiksi kansainvälisellä Level 1-tason koulutuksella tai muulla vähintään kolmen päivän mittaisella lämpökuvauskameran käyttöön liittyvällä koulutuksella tai työkokemuksella.

Sertifikaattikoulutus ei korvaa työkokemus- tai pohjakoulutusvaatimuksia. Jos pohjakoulutusvaatimus ei täyty, hakijalla tulee olla LVISA- tai rakennusalan perustutkinto ja kolmen vuoden työkokemus rakennusalalta.

Hinta
Koulutusmaksu 1860 euroa (+ alv 24 %).

Voimassaoloaika
Toistaiseksi. Voimassaolon edellytykset tarkastetaan vuosittain.

Mitä hyötyä?
Sertifioidulla rakennuksen lämpökuvaajalla on riittävä ammattitaito ja ajan tasalla olevat tiedot lämpökuvauksen suorittamiseksi. Tilaajat, kiinteistön omistajat ja muut asiakkaat voivat varmistua siitä, että henkilön ammattitaito ja osaaminen on todettu sertifioijan toimesta.

Rakennusten tiiviyden mittaaja

Tavoite
Rakennuksen tiiviyden mittaamisella tarkoitetaan rakennuksen vaipan ilmavuotoluvun mittaamista ja ilmavuotopaikkojen paikantamista. Sertifioitu ammattitaitoinen tiiviyden mittaaja tuntee tiiviysmittauslaitteiden ominaisuudet ja mittausepävarmuudet sekä rakennuksen ilmatilavuuden mittausmenetelmät.

Asiantuntijalla on riittävä rakennusfysiikan osaaminen lämpö-, kosteus- ja virtaustekniikan osalta. Erilaiset rakenteet ovat tuttuja, kuten myös tarvittavat mittalaitteet ja niihin liittyvät mittausepävarmuudet. Mittaamisen lisäksi asiantuntija osaa laatia selkeän tiiviysmittausraportin havaintoineen ja johtopäätöksineen.

Suoritustapa
Koulutus koostuu teoriaosuudesta (kesto vähintään viisi päivää), kirjallisesta kokeesta ja näyttötyöstä.

Pohjakoulutus / työkokemus
Pohjakoulutuksena vaaditaan rakennusalan AMK -tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto. Työkokemuksena edellytetään vähintään 1,5 vuoden työkokemusta rakennusalalta. Jos pohjakoulutusvaatimus ei täyty, hakijalla tulee olla LVISA- tai rakennusalan perustutkinto ja kolmen vuoden työkokemus rakennusalalta.

Hinta
Koulutusmaksu 1860 euroa (+ alv 24 %).

Voimassaoloaika
Toistaiseksi. Voimassaolon edellytykset tarkastetaan vuosittain.

Mitä hyötyä?
Uudisrakennuksilta edellytetään nykyisin hyvää ilmatiiviyttä. Sertifioitu ammattitaitoinen tiiviyden mittaaja tuntee tiiviysmittauslaitteiden ominaisuudet ja mittausepävarmuudet sekä rakennuksen ilmatilavuuden mittausmenetelmät. Tilaajat, kiinteistön omistajat ja muut asiakkaat voivat varmistua siitä, että henkilön ammattitaito ja osaaminen on todettu sertifioijan toimesta.

Merkkiainetutkija

Tavoite
Merkkiainekoetutkija-PRO -koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet suunnitella merkkiainekokeiden toteutus, toimia pätevänä merkkiainekokeiden suorittajana sekä arvioida tulokset. Valmentava koulutus on tarkoitettu ammatillisen pätevyyden osoittamiseksi sekä lisä- ja täydennyskoulutukseksi muun muassa tiiviydenmittaajille sekä lämpökuvaajille.

Suoritustapa
Yksi lähiopetuspäivä, kirjallinen koe ja työnäyttö.

Pohjakoulutus / työkokemus
Vaatimuksena vähintään rakennusalan teknikkotason koulutus tai vastaava määrä opintoja. Rakennusfysiikasta vähintään 4,5 opintopisteen laajuiset opinnot tai lisäopintoja suoritettuna esimerkiksi kosteusmittaajan, lämpökuvaajan, tiiviysmittaajan tai Kosteuskoordinaattori-PRO koulutus hyväksytysti suoritettuna. Lisäksi edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemus koulutusta vastaavista rakennusalan tehtävistä.

Hinta
Koulutuksen hinta 380 euroa (+ alv 24 %). Näyttötyö ja tentti 200 euroa (+ alv).

Voimassaoloaika
Kolme vuotta.

Mitä hyötyä?
Tiiviyden mittaaminen merkkiainekokeella vaatii perehtyneisyyttä ja erityistä osaamista. Tämä osaaminen varmistetaan henkilösertifikaatilla. Tilaajat, kiinteistön omistajat ja muut asiakkaat voivat varmistua, että henkilön ammattitaito ja osaaminen on todettu sertifioijan toimesta.

Lähde: TTS-Työtehoseura

 
Päivitetty
4.6.2021