Toimiiko yrityksesi vastuullisesti? Kaikki lähtee johdosta, mutta kopiointi ei kannata

Vastuullisuutta on vaikea rakentaa ilman yrityksen johdon esimerkkiä, muistuttaa Teknisen Kaupan toimitusjohtaja Markku Uitto. Hän kiteyttää vastuullisuuden viiteen vinkkiin.

Vaikka suomalaiset yritykset ovat useilla vastuullisuusmittareilla maailman kärkeä, läheskään kaikille vastuullisuus ei ole vielä arkea.

Teknisen Kaupan toimitusjohtaja Markku Uitto jakaa vastuullisuuden kolmeen osa-alueeseen: taloudelliseen, ympäristön huomioivaan ja sosiaaliseen vastuullisuuteen. Näistä taloudellinen vastuullisuus käsittää muun muassa toiminnan jatkuvuuden ja kannattavuuden.

– Ympäristövastuullisuuteen kuuluu esimerkiksi ilmaston muutoksen torjunta, kiertotalous ja tuottajavastuu. Sosiaalinen vastuu sen sijaan tarkoittaa muun muassa henkilöstön hyvinvointia, toimitusketjun vastuullisuutta ja harmaan talouden kitkemistä, Uitto selvittää.

Moni pieni yritys saattaa miettiä, onko vastuullinen toiminta heille edes kaikilta osin mahdollista, jos rahallisia resursseja ei ole riittävästi. Uitto muistuttaa, että pienikin yritys voi tehdä vastuullisia tekoja.

"Pieni yritys voi esimerkiksi olla paras työpaikka eli huolehtia henkilöstöstään, toimittaa kestäviä tuotteita ja palveluita, huolehtia kierrätyksestä tai käyttää uusiutuvaa energiaa kuten tuuli- ja aurinkovoimaa. Vastuullisuus ei useimmiten vaadi rahallisia resursseja, parhaimmillaan jopa säästää rahaa."

Markku Uitto, toimitusjohtaja, Teknisen Kaupan liitto

Käytännön vastuulliset toimet vaihtelevat kopiopaperin kierrätyksestä yrityksen hankintaketjun ja tuotantoprosessien uudelleen organisointiin ja olemassaolon tarkoituksen määrittelyyn.

Uiton mukaan etenkin pienemmät yritykset kaipaavat tietoa siitä, mistä vastuullisuustyö pitää aloittaa, mihin paukut kannattaa laittaa ja miten vaikutuksia voi mitata.

– Kun yritys miettii vastuullisuusstrategiaansa, on hyvä aloittaa siitä, mitä jo tekee. Esimerkiksi monet pk-yritykset toteuttavat vastuullisuutta käytännössä, vaikka eivät ole mieltäneet toimintaansa vastuullisuuden kautta. Yrityksissä voi vaikkapa olla erinomaista henkilöstön hyvinvointia ja työviihtyvyyttä tukevaa toimintaa. Olemassa olevat vastuullisuusteot toimivat hyvänä lähtökohtana vastuullisuusstrategialle.

Arvojen täytyy näkyä arkisessa työssä

Yritys voi tehdä myös näkymättömiä vastuullisuustekoja. Tällaisia voivat olla hyvä henkilöstöpolitiikka kuten henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen sekä toiminnan kilpailukykyisyys.

Uiton mukaan jokaisella on oma tapansa toimia vastuullisesti.

– Toisinaan saman toimialan yrityksillä voi olla yhteisiäkin vastuullisuustavoitteita. Teknisen Kaupan Liitossa työkoneiden green deal -sopimus yhdisti joukon rakennuskone-, maanrakennuskone- ja trukkijaoston yrityksiä, jotka halusivat sitoutua vapaaehtoisiin, lakisääteisen tason selvästi ylittäviin päästövähennyksiin. Tällainen avarakatseisuus rakentaa kestävää mainetta ja avaa ovia syvällisempään yhteistyöhön sekä yritysten kesken että julkisen sektorin ja viranomaisten kanssa, hän jatkaa.

Yrityksen arvot toimivat hyvänä pohjana vastuullisuustyölle. Uiton mukaan arvot on hyvä pohtia huolella, mutta oleellisimpana hän pitää yrityksen kulttuuria eli sitä, noudatetaanko arvoja arjessa.

Vastuullisuus voi tarkoittaa toimialan yritysten yhteisiäkin vastuullisuustavotteita, kuten Teknisen Kaupan liiton tapauksessa yritysten yhteistä työkoneiden green deal -sopimustaVastuullisuus voi tarkoittaa toimialan yritysten yhteisiäkin vastuullisuustavotteita, kuten Teknisen Kaupan liiton tapauksessa yritysten yhteistä työkoneiden green deal -sopimusta

Vastuullisuuden viisi vinkkiä

Oleellisen tärkeää on Uiton mukaan se, että johto pitää itsensä kartalla vastuullisista valinnoista.

– Johto voi pitää hankkia tietoa lukemalla vastuullisuudesta, seuraamalla parhaiden kilpailijoiden ja muiden toimialojen edelläkävijöiden tekemisiä ja ottamalla niistä oppia. Kuitenkin suora kopiointi joltain muulta yritykseltä saattaa olla päälle liimattua. Kannattaa siis palata oman toiminnan vahvuuksiin ja nostaa niitä paremmalle tasolle.

Kun yritys on löytänyt keinonsa tavoitteisiin pääsemiseksi, tärkeää on viestiä teoista muille. Uiton mukaan hyvä viestintä vastuullisuusteoista vetoaa paitsi asiakkaisiin, myös sidosryhmiin kuten potentiaalisiin työntekijöihin.

Uitto kiteyttää vastuullisuuden viiteen vinkkiin.
 

"Mieti, mitä teet jo nyt vastuullisuuden eteen. Ole proaktiivinen ja tartu toimeen ennen kuin laki pakottaa. Opi muiden tekemisestä. Johda esimerkillä, sillä yrityksen arvot ja kulttuuri ohjaavat vastuullisuutta. Fokusoi ja valitse missä haluat olla hyvä. Ja muista kertoa hyvistä ja vastuullisista teoista myös muille."

Markku Uitto, toimitusjohtaja, Teknisen Kaupan liitto
 
Päivitetty
28.5.2021