Kotitalousvähennyksen muutos kasvattaa maalämpöintoa – ”Peittoaa muut tukimuodot”

Tulossa oleva laajennettu kotitalousvähennys näyttää ohittavan muut tukimuodot ainakin silloin, kun kyseessä on siirtyminen maalämpöön.

Öljylämmityksen vaihtamiseen pientalossa on tällä hetkellä tarjolla kolme vaihtoehtoista tukea. ELY-keskuksen avustus on tarkoitettu öljylämmityksestä luopumiseen. Lisäksi haettavana on ARAn energia-avustus. Kolmantena tukimuotona on laajennettu kotitalousvähennys, joka kosiskelee kotitalouksia etenkin maalämpöön siirtymiseen.

Olemme aikaisemmin kertoneet kotitalousvähennyksen laajentamisesta, joka koskee vuosia 2022-2027 ja tuo merkittävän edun öljylämmityksestä luopuville. Vastikään päättyneessä budjettiriihessä hallitus päätti selvittää, miten kotitalousvähennystä voisi käyttää myös remontteihin, jotka parantavat energiatehokkuutta ja tukevat muun muassa kierrätystä.

Hallituksen tuore budjettiehdotus sisältää kaksivuotisen kokeilun korotetusta kotitalousvähennyksestä. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä kotitalous- ja hoitotyöstä nousee 2250 eurosta 3500 euroon. Omavastuu korotetaan 40 prosentista 60 prosenttiin. Kotitalousvähennys koskee myös öljylämmityksestä luopuvia.

Kotitalousvähennys näyttääkin olevan jatkossa muita tukimuotoja kannattavampi tapa lämmitystaparemonttiin.

– Toteutuessaan korotettua kotitalousvähennystä voisi saada öljylämmityksestä luovuttaessa ELY-keskuksen myöntämää avustusta enemmän silloin, kun työn osuus ylittää 7000 euroa. Etenkin suuremman kulutuksen kohteissa tämä parantaa maalämpöinvestoinnin kannattavuutta sen työvaltaisuuden vuoksi. Uskon, että tämä vie investointeja nyt suosiossa olleista ilma-vesilämpöpumpuista maalämmön suuntaan, asuinrakennusten energiatehokkuuteen keskittyvä Motivan asiantuntija Teemu Kettunen sanoo.

Teemu Kettunen pitää tätä ilmaston kannalta hyvänä kehityksenä, sillä maalämpöjärjestelmä tuottaa vuositasolla lämpöä ilma-vesilämpöpumppua pienemmällä sähkönkulutuksella ja aiheuttaa pienempiä sähkön kulutushuippuja pakkasten kiristyessä.

Yksityiskohdat selviävät loppuvuonna

Tällä hetkellä kahden henkilön kotitalousvähennys on ELY-keskuksen avustusta suurempi, kun työkustannukset ylittävät 10500 euroa. Vuosille 2022–2027 mahdollisesti tuleva korotettu kotitalousvähennys olisi avustusta suurempi, kun työkustannukset ylittäisivät 7 000 euroa ja vähennyksen tekee kaksi henkilöä.

Kannattaako jatkossa siis keskittyä kalliimpiin remontteihin?

"Tämän rajauksen sisällä investointien kannattavuus paranee ainakin silloin, kun työn osuus ylittää 7000 euroa, mikä johtaa yli 4000 euron kotitalousvähennykseen. Tämä edellyttää, että työn tilaajien verotettava tulo on niin suuri, että kotitalousvähennys voidaan hyödyntää täysimääräisesti."

Teemu Kettunen, asiantuntija, Motiva

Hän pitää tärkeänä, että laajennetun kotitalousvähennyksen ehdot ovat jatkossa selkeästi tiedossa. Korkeamman verovähennyksen ehdoista ja muista yksityiskohdista on tarkoitus päättää loppuvuodesta.

– Tuen rajauksen tarkemmalla määrittelyllä on suuri merkitys siihen, mitä toimenpiteitä öljylämmityksestä luopumiseen voidaan sisällyttää. Voisiko esimerkiksi heikosti lämpöpumpun kanssa toimivan patteriverkoston uusimisen sisällyttää korotetun kotitalousvähennyksen piiriin öljylämmityksestä luovuttaessa, hän kysyy.

Vuonna 2021 kotitalousvähennys on 40 prosenttia työn osuudesta ja enintään 2250 euroa. Puolison kanssa vähennystä voi saada yhteensä 4500 euroa, kun työkustannukset ovat vähintään 11750 euroa.

Lämmitystavan muutos on mahdollisuus parantaa energiatehokkuutta

Yhteen lämmitystaparemonttiin voi saada vain yhtä tukimuotoa. Kettunen kehottaa selvittämään parhaan tukimuodon oman kiinteistön kohdalla. Maalämmön hidasteena on kunnalta anottava toimenpidelupa, jota ei myönnetä yleensä pohjavesialueille.

ELY-keskuksen avustusta voi saada lämmitysmuodon tyypistä riippuen 2 500 tai 4 000 euroa, ja se on käytettävissä sekä laite- että työkustannuksiin. ARAn energia-avustuksen määrä on puolestaan 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista, mutta enintään 4 000 tai 6 000 euroa. Summaan vaikuttaa se, miten paljon energiatehokkuus kohteessa paranee.

Kettusen mukaan tämän hetken haasteena remonteissa on se, että kotitaloudet eivät läheskään aina huomioi lämmitystapamuutoksen vaikutuksia energiatehokkuuden parantamiseen.

"Lämmitystapamuutos on hyvä hetki tehdä myös energiatehokkuustoimia, sillä tämä voi vaikuttaa myös uuden lämmitysjärjestelmän mitoitukseen. Samalla voidaan parantaa maa- ja ilma-vesilämpöpumppujen hyötysuhdetta patterilämmityskohteissa sekä vaikuttaa oleellisesti asumisen laatuun. Samalla kannustaisin tarkastelemaan rakennuksen ilmanvaihdon toimivuutta ja laittamaan korvausilmareitit kuntoon, jos niissä on puutteita. Tällä on vaikutusta lämmitystarpeeseen, mutta erityisesti asumisterveyteen."

Teemu Kettunen, asiantuntija, Motiva

Lue lisää tukivaihtoehdoista täältä:

 
Päivitetty
16.9.2021