Rakennusalalle paranneltu tuotetietopalvelu: Näin urakoitsijat ja rakennuttajat hyötyvät

RT tuotetietopalvelua kehitetään tulevan lain tarpeisiin. Jatkossa palvelun odotetaan helpottavan esimerkiksi rakenteiden tarkastelua ja säästävän aikaa.

Rakennustieto Oy, Talonrakennusteollisuus ry, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Senaatti-kiinteistöt ja RAKLI ry kehittävät parhaillaan yhteistyössä rakennusalan tuotetietopalvelua.

Vuoden 2022 lopulla voimaan astuvan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuskohteen tietojen tulee olla tietomallina, joka sisältää rakennuksen sijainnin, geometrian ja muodon kolmiulotteisena mallina ja näiden lisäksi yksityiskohtaiset tiedot rakennustuotteista ja niiden ominaisuuksista. Tuotetietopalvelua on nyt kehitetty vastaamaan tätä tarvetta.

– RT tuotetietopalvelu on ollut jo vuosia käytössä, mutta tuotetietojen osalta sen kattavuus ei ole ollut riittävä, eikä tuotetieto ole ollut täysin digitaalisessa muodossa. Nyt tähän on tartuttu muun muassa tällä kaksivuotisella kehitysprojektilla, Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n toimitusjohtaja Juha Luhanka kertoo.

Geometrinen malli helpottaa rakenteiden tarkastelua

Tuotetietojen siirtämistä tietomalliin helpotti se, että RT tuotetiedossa rakennusalan tuotteiden tiedot ovat kootusti yhdessä paikassa tulevan lain vaatimassa muodossa.

Tietomallin myötä kaikilla rakennushankkeen osapuolilla on jatkossa käytössään sama, ajantasainen tieto. Geometrinen malli helpottaa rakenteiden tarkastelua piirustuksiin verrattuna. Tällöin mahdolliset rakentamisen aikaiset virheet on helpompi havaita.

– Tietokannasta on hyötyä usealle eri taholle. Rakennustuoteteollisuuden ei tarvitse enää toimittaa tuotetietoja kaikille osapuolille kuten urakoitsijoille, rauta- ja sisustarvikekauppaan tai suunnittelijoille aina eri formaatissa, vaan tuotetiedot talletetaan yhteen paikkaan, josta ne ovat kaikkien käytettävissä. Urakoitsijan ei puolestaan tarvitse kerätä tietoja usealta eri valmistajalta, Luhanka listaa.
 

Tietomallit yleistyvät rakennusalalla. Tietomallin myötä kaikilla rakennushankkeen osapuolilla on jatkossa käytössään sama, ajantasainen tieto.Tietomallit yleistyvät rakennusalalla. Tietomallin myötä kaikilla rakennushankkeen osapuolilla on jatkossa käytössään sama, ajantasainen tieto.

Ajansäästöä ja laadun parannusta

Tuotetietopankissa ovat saatavilla esimerkiksi suoritustasoilmoitukset, käyttöturvallisuustiedotteet sekä asennus- ja huolto-ohjeet. Palvelun odotetaan vähentävän tiedon hankintaan käytettävää työaikaa ja parantavan laatua kaikissa rakentamisen vaiheissa.

Jatkossa tuotetietokantaa pyritään laajentamaan.

– Yksittäisiä suuria kokonaisuuksia palvelun kehittämisessä ovat projektituotetietojen käsittely, ympäristödatan hallinta, ominaisuuksilla vertailu sekä tuotetiedon ja digitaalisen luovutuksen yhteyden selvittäminen. Pyrimme tunnistamaan myös erilaisia tuotetiedon rikastustapauksia, Luhanka sanoo ja viittaa muun muassa kemikaaliluetteloon, tarkastusasiakirjaan sekä hiilijalanjäljen laskentaan.

Arkkitehdeille ja rakennesuunnittelijoille RT tuotetieto sisältää tietoa tuotteista suunnittelun tueksi. Rakennuttajia ja kiinteistönomistajia tuotetieto tukee rakennuksen käyttö- ja ylläpitovaiheessa. Yhtenäinen tuotetietopankki parantaa myös tuotetietojen saatavuutta rakennus- ja sisustuskaupoille.

 
Päivitetty
21.5.2021