RALA-sertifikaatti arvioi jatkossa myös turvallisuusjärjestelmiä: Kiinnostusta etenkin urakoitsijoiden keskuudessa

RALA-turvallisuussertifikaatin arviointiperusteissa esitetään selkeät vaatimukset turvallisuusjärjestelmälle, sen soveltamiselle ja edelleen kehittämiselle.

Tähän asti rakennusalan laadunhallintaan ja ympäristöjärjestelmiin keskittynyt RALA-sertifiointi on laajentunut myös turvallisuusjärjestelmien arviointiin.

RALA-turvallisuussertifikaatti pohjautuu ISO 45001 -järjestelmään sillä erotuksella, että sen vaatimukset on räätälöity vastaamaan etenkin suomalaisen rakennusalan tarpeta.

Turvallisuussertifioinnilla tavoitellaan yrityksen toiminnan tehostamista. Nykyään on tyypillistä, että tilaaja edellyttää sertifointia.

RALA ry:n toiminnanjohtajan Tuula Råmanin mukaan sertifioinnille näyttää olevan kysyntää.

– Erityisesti urakointiyritykset ovat ilmaisseet kiinnostuksensa työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien sertifiointia kohtaan, hän kertoo.

RALA-turvallisuussertifikaatilla yritys osoittaa, että sen turvallisuusjärjestelmä ja turvallisuusasioiden hallintaan liittyvä käytännön toiminta ovat kattavalla tasolla ja se kehittää toimintatapojaan järjestelmällisesti. Etuna johtamisjärjestelmien kehittämisessä on muun muassa riskien vähentäminen ja asiakastyytyväisyyden kehittäminen.

"Turvallisuusjohtamisen perimmäisenä tavoitteena on huolehtia työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta. RALA-sertifiointi painottaa toimintatapojen järjestelmällistä edelleen kehittämistä, mikä tukee yrityksen ennakoivaa ja systemaattista toiminnan hallintaa ja tarjoaa tähän käytännön työkaluja."

Tuula Råman, toiminnanjohtaja, RALA ry

Vuodeksi kerrallaan

RALA-turvallisuussertifikaatin arviointiperusteet on jaettu neljään osaan: Yrityksen johtaminen ja kehittäminen, resurssien hallinta, tarjous-, sopimus- ja hankintatoiminta sekä projektitoiminta. Arviointiperusteissa esitetään konkreettisesti järjestelmän vaatimukset ja kuvataan esimerkein vaatimusten täyttämistä edellyttävät näytöt.

Sertifikaatti myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja se edellyttää vuosittaista sertifiointiauditointia. Vuosimaksun pohjana on yrityksen liikevaihto. Sertifiointiarviointi laskutetaan arviointiin käytetyn ajan perusteella.

Råmanin mukaan sertifikaatista on hyötyä sekä tilaajalle että yritykselle itselleen.

– Ulkopuolinen sertifiointi on puolueeton todennus siitä, että yritys täyttää sertifioinnin kriteerit ja toimiin niiden mukaisesti. Tämä toimii tilaajalle kolmannen osapuolen todennettuna varmennuksena. Yritys puolestaan saa tukea omaan kehitystyöhönsä työterveys- ja turvallisuusasioissa.

Råmanin mukaan kaikki RALA-sertifioinnit nostavat yrityksen johtamisjärjestelmän tasoa, parantavat yrityksen kilpailukykyä ja toiminnan laatua, lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja kannustavat toimintatapojen järjestelmälliseen kehittämiseen. Lisäksi RALA-sertifiointi auttaa tilaajia arvioimaan toimittajia hankintamenettelyissä.

 
Päivitetty
14.5.2021