Tiilijulkisivu kuin taideteos

Tiili on materiaali, joka inspiroi suunnittelijoita visuaalisesti mielenkiintoisiin ja ympäristöä elävöittäviin julkisivutoteutuksiin. Eri tiilivärejä ja limityksiä luovasti yhdistelemällä muuratusta tilijulkisivusta muodostuu modernia ja kestävää, kaikille nähtävissä olevaa katutaidetta.

Helsingin Kruunuvuorenrannassa on useita näyttäviä tiilijulkisivuja. Kuvassa Hekan vuokrakerrostalo, Haakoninlahdenkatu 3Helsingin Kruunuvuorenrannassa on useita näyttäviä tiilijulkisivuja. Kuvassa Hekan vuokrakerrostalo, Haakoninlahdenkatu 3

Tiiviisti rakennetuissa asuinkortteleissa talot ja julkisivut hallitsevat näkymiä niin sisältä ulos kuin ulkoa sisään. Siksi on ilahduttavaa huomata, että julkisivuilmeeseen kiinnitetään nykyään yhä enemmän huomiota. Viime vuosina suosiota ovat kasvattaneet erityisesti reliefimäiset tiilipinnat, joissa osa muuratuista tiilistä jää julkisivupintaa syvemmälle tai vaihtoehtoisesti ne muurataan pintaa ulommas. Näitä sisään- ja ulosvetoja rytmittämällä eri tavoin voidaan luoda julkisivuun harmonisia, geometrisiä kuvioita tai sitten unohtaa kaikki säännönmukaisuus ja antaa tilaa toisentyyppiselle luovuudelle.

Erikoistiilillä lisää vaihtoehtoja

Vaikka reliefimuurauksessa käytetään pääasiassa tavallisia julkisivutiiliä, Wienerbergerillä on valikoimassa julkisivutoteutuksiin ja muurirakenteisiin myös erikoistiiliä kuten pitsi-, struktura- tai viistetiiliä. Lisäksi tehosteena julkisivussa voi käyttää esimerkiksi lasitettuja tai lohkottuja tiiliä. Kaiken kaikkiaan erilaisia vaihtoehtoja moni-ilmeisen ja mielenkiintoisen tiilijulkisivun toteuttamiseksi on lukuisia – yhtä monta kuin on suunnittelijoita.

Inspiraatiota tiilinäyttelystä

Lisää vinkkejä ja esimerkkejä moni-ilmeisistä julkisivuista saa Wienerbergerin myynnistä. Suunnittelijat ja rakennuttajat ovat myös tervetulleita vierailemaan ja inspiroitumaan Helsingin tiilinäyttelyssämme.

 
Päivitetty
30.4.2021