Asbestikartoittajaksi voi nyt kouluttautua oman aikataulun mukaan

Työn ohessa toteutettavalle ja omaan aikatauluun sovitettavissa olevalle koulutukselle on ollut tarve. Kun työvoimasta on pulaa, tarvitaan kaikki henkilöt työmaalla. Omaan tahtiin itselle sopivana aikana koulutus on helppo järjestää siten, ettei tarvitse olla töistä poissa. Koulutuksen voi suorittaa nyt verkossa opiskelijalle sopivana ajankohtana.

Asbestikartoitus vaatii osaamista. Asbestia riittää vanhoissa rakennuksissa vielä vuosikymmeniksi. Asbestimateriaalin löytäminen ja tunnistaminen rakenteista vaatii osaamista ja ymmärrystä vanhojen rakennusten rakentamismenetelmistä. Hyvin laadittu asbestikartoitusraportti on edellytyksenä korjaushankkeen kustannustehokkuudelle ja onnistumiselle.

Lainsäädäntö edellyttää, että kiinteistön omistajan on selvitettävä rakennuksessa olevan asbestin laatu, määrä ja pölyävyys sekä annettava ehdotus purkutoimenpiteistä ennen purkutöihin ryhtymistä. Lainsäädäntö edellyttää myös, että asbestikartoituksen suorittajan tulee olla riittävästi perehtynyt asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen. Asbestikartoitustakaan ei suoriteta ”huvin vuoksi”, vaan se on lakisääteinen ja kuuluu rakennuttajan velvollisuuksiin, kun kysymyksessä on ennen vuotta 1994 rakennettu rakennus.

Asbestikartoittajan koulutus

TTS Työtehoseura on kouluttanut asbestikartoittajia useamman vuoden ajan. Koulutuskokonaisuus muodostuu lähipäivästä, kirjallisesta kokeesta ja työnäytöstä. Nyt lähipäivä on uudistunut niin, että sen voi suorittaa itsenäisesti verkossa osallistujille sopivana ajankohtana. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle valmiudet tehdä asuinkiinteistön huoneistojen ja pientalojen asbestikartoituksia itsenäisesti, sekä suoriutumaan henkilösertifioinnin vaatimusten mukaisista teoriatentistä ja työnäytöstä. Henkilösertifikaatti on luotettava menetelmä pätevyyden osoittamiseksi tilaajille. Kohderyhmä Asbestikartoittajan henkilösertifiointi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat osoittaa pätevyytensä toimiessaan asbestikartoitustehtävissä.

Osallistuja voi verkkokoulutuksen suoritettuaan ilmoittautua kirjalliseen kokeeseen, jolla teoriaosaamisen taso varmistetaan. Kokeen hyväksytyn suorittamisen jälkeen varmistetaan vielä käytännön asbestikartoituksen osaaminen suorittamalla todelliseen kohteeseen asbestikartoitus. Kartoitusraportti esitellään näytön vastaanottajana toimivalle kouluttajalle.

Asbestikartoittajan pätevyys antaa valmiudet toteuttaa pienimuotoisia kartoituksia, lähinnä juuri asuinkerrostalon osakehuoneistoon liittyvät kartoitukset tai vaikkapa pientalon asbestikartoitus.

Asbestikartoittajan koulutuksessa käydään läpi:

  • Asbestin tyypilliset käyttökohteet eri aikakausina
  • Asbestilainsäädäntö
  • Asbestin terveyshaitat
  • Asbestilaadut ja niiden tunnistaminen
  • Näytteenotto ja analysointi
  • Kartoitussuunnitelma
  • Kartoitusraportti

Omaan tahtiin ja itselle sopivana aikana

Verkkokoulutukselle on ollut kentällä tilausta. Omaan tahtiin itselle sopivana aikana koulutus on helppo järjestää siten, ettei tarvitse olla töistä poissa. Koulutuksen jakaminen pieniin paloihin esimerkiksi useammalle illalle suoritettavaksi auttaa asioiden sisäistämisessä ja helpottaa urakkaa.

Asbestikouluttaja Jan Stensblom kertoo, että verkkokoulutuksen toteuttaminen on ollut mielenkiintoista ja haastavaakin. Vaikka kouluttajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutus hieman heikkeneekin, on verkkototeutus kokonaisuutena oppimisen kannalta parempi vaihtoehto.
– Ja yhteyden kouluttajaan saa tarvittaessa chatilla tai vaikkapa perinteisesti puhelimella, täydentää Stensblom.

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä, kun koulutus alkaa.

Jätä yhteystiedot


 
Päivitetty
27.4.2021