Kohti hiilineutraalimpaa kahden miljoonan tehdasinvestoinnilla Laitilassa

Pyrkiessään yhä parempiin ympäristöarvoihin Laitilan Wirvoitusjuomatehdas on tehnyt mittavan investoinnin tuotantorakennuksiinsa ja eritoten hiilineutraaliutta edistäviin toimenpiteisiin. Panimon remontti koostui vanhojen yksittäisten kylmäkoneiden poistamisesta ja siirtymisestä energiatehokkaampiin tankkeihin. Haastattelussa Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan tekninen päällikkö Sami Räikkönen kertoi ympäristöarvojen olleen suurin vaikuttaja miljoonaluokan remonttiin ryhdyttäessä.

Laitilan ympäristöfilosofiaa valottaa myös tehdaspäällikkö Tommi Suutari.
– Kaikki käyttämämme sähköenergia on päästötöntä. Olemme käyttäneet 20 vuotta tuulivoimaa ja vuodesta 2018 myös oman voimalamme tuottamaa aurinkovoimaa. Siitä huolimatta haluamme tehdä kaikki järkevät toimenpiteet energian kulutuksemme pienentämiseksi. Meidän näkemyksemme mukaan kohti hiilineutraaliutta ei voi pyrkiä vain kompensoimalla päästöjään. Ensin pitää siirtyä käyttämään mahdollisimman puhtaita energialähteitä ja sen jälkeen pienentää kulutus minimiin. Vasta tämän jälkeen voi alkaa ostelemaan metsää päästöjen kompensointia varten, jos tarvetta vielä löytyy.

Tehdas kasvaa suunnitellusti

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalla on lähdetty 1000 neliöstä nykyisen tehtaan kanssa 2001 ja tehdasta on jälkeenpäin laajennettu melkeinpä joka toinen vuosi. Nyt käytössä on jo 11 000 neliötä. Tilan tarpeen ennustetaan vielä kasvavan.
- Olemme monta kertaa ajatelleet, ettemme tule tarvitsemaan lisää tilaa, kuten silloin kun ensimmäisen kerran rakensimme 1000 neliötä. Ja nyt tosiaan meillä on käytössä jo 11 000 neliötä tilaa, Räikkönen toteaa.

Suunnitelmallisuus ennen kaikkea

Tehdasta on rakennettu vuosien varrella aina seuraavaa laajennusta tai projektia silmällä pitäen. Tehdasrakennuksen sisältä löytyy entisiä ulkoseiniä laajennusten jäljiltä. Kun tiedetään, että tankit tai muuta suurempaa saatetaan jossain elinkaarensa aikana joutua vaihtamaan, on myös pitänyt miettiä, miten näin suuren remontin pystyy tekemään haittaamatta tuotantoa tai keskeyttämättä sitä kokonaan.

–Tähän tarkoitukseen olemme suunnitelleet ja rakentaneet katolle oman haalausluukun, joka voidaan aina tarvittaessa nostaa syrjään. Luukku suunniteltiin jo aikoinaan juuri suuria remontteja, kuten tankkien vaihtoa silmällä pitäen. Erinomaiseksi todettu kattoluukku tullaan rakentamaan mahdollisiin tuleviinkin rakennuksiin. Suunnittelussa muutenkin pitää miettiä jo seuraavia askeleita ja mahdollisia muutostarpeita, Räikkönen huomauttaa.

– Rakentaessa ei ajatella, että tilat riittävät vain tähän nykyiseen tilanteeseen, vaan sinne on jätettävä varauksia kapasiteetin kasvulle. On myös oltava suunnitelma ajalle, jolloin kapasiteettia täytyy lisätä ja vastaus kysymykseen ovat laajennukset myös helposti toteutettavissa.

Jokainen sentti on nyt käytetty todella tarkkaan hyväksi

Rakennuksia ei tällä kertaa laajennettu uusia tankkeja varten, vaan käyttöön otettiin kaikki mahdollinen tila, tietäen, että seuraavalla kerralla joudutaan jo laajentamaan myös tehdasrakennusta. Käytännössä myös ilmastointi puoli piti uusia tilan puutteen vuoksi. Ilmastointikanavat piti siirtää kulkemaan uutta reittiä, koska tila tuli hyödynnettyä nyt kokonaan muuhun tarkoitukseen.

Uutta tankkisysteemiä suunniteltaessa on huomioon otettavaa ollut myös tilan huoltaminen. Miten esimerkiksi sähkö- ja LVI-laitteet katossa saadaan huollettua, kun nosturia ei tilaan enää saada mahtumaan.

– Tankkien päälle rakennetaan vielä kulkusillat. Meillä ei ole mahdollisuutta käyttää enää nostimia tässä tilassa. Tankkien päälle on pakko päästä tarkistamaan esimerkiksi valaistusta ja palohälyttimiä. Tämä oli suunnitteluvaiheessa otettu huomioon ja jätetty valmius tehdä ne tässä samalla, toteaa Räikkönen.

– Tässä pisteessä ei kannata älyttömästi kuitenkaan ylimitoittaa, vaan pitää mielessä ns. modulaarinen järjestelmä, jonne pystyy lisäämään kapasiteettia, kun tarvetta tulee, Räikkönen jatkaa. Tietyt asiat on mitoitettu jo suuremmaksi, ettei kaikkea tarvitse seuraavalla kerralla tehdä enää alusta asti.

Uusia ja vanhoja yhteistyökumppaneita

Rakennusliike on tällä kertaa eri kuin edellisissä projekteissa. Tankkihaalauksen kuitenkin hoiti tälläkin kertaa vanha yhteistyökumppani. - Rakennusliike on meille tavallaan uusi tuttavuus, eikä ole meille ennen tehnyt mitään. Löysimme heidät kontaktien kautta, kun kartoitimme sopivia vaihtoehtoja, kertoo Räikkönen. Tankkien valmistumisen myöhästyminen ei vaikuttanut rakennustöihin niinkään, toisin kuin meidän omaan tuotantoomme. Rakennusliike sai tästä jopa lisää aikaa, naurahtaa Räikkönen.

­– Nostojen puolesta remontti sujui erittäin hyvin. Suurimmat ongelmat löytyivät toimitusten sujumisesta ajallaan. Kun tilaan tulee 19 uutta tankkia ja jokainen tankki on oma yksilönsä, on tankkien tulon ajoittaminen kriittistä. Pihalle ei tule vain tankki, joka voidaan sijoittaa minne tahansa, vaan jokainen tankki sopii ainoastaan yhteen positioon siinä tilassa. Tämä tarkoittaa, että autojen on oltava pihalla oikeassa järjestyksessä ja oikea-aikaisesti, jotta asennus sujuu. Nostot eivät taas olleet ongelma, kertoo Räikkönen.

– Viime viikolla nostimme 10 tankkia paikoilleen. Projekti oli suunniteltu toteutettavaksi kahdessa päivässä, mutta vei kolme. Samalla veimme kyllä vanhoja tankkeja myös pois. Jos oikea tankki ei tule pihalle oikeaan aikaan, me emme periaatteessa voi tehdä mitään. Haalausreitit ovat ahtaita sisällä, joten tankit on otettava sisälle tietyssä järjestyksessä.

Kylmälaitetilaan rakennettiin noin 150 m2 lisää tilaa ja tehtiin kylmäkonehuone, kokonaan uusi, siipi nykyisen tehtaan kylkeen. Kylmälaitetilan on ajateltu riittävän myös jonkun aikaa tulevaisuudessa, sillä siihen on jätetty laajennusvaraa.

Meneillään olevassa hankkeessa kaikki vanhat yksittäiset kylmäkoneet poistetaan, kierrätetään ja tilalle asennetaan energiatehokkaampi keskitetty kylmäntuottojärjestelmä. Uuden järjestelmän toimittaa Suomen Teollisuuskylmä Oy ja se on varustettu kolmella kalantilaisen Vahterus Oy:n toimittamalla huipputehokkaalla lämmönsiirtimellä. Kylmälaitteisto tulee palvelemaan tehtaan koko tuotantoa.

– Vanhojen tankkien jäähdytys tapahtui tilaa jäähdyttämällä, mutta uudet tankit jäähdytetään tankki kerrallaan. Näin energiaa ei mene hukkaan. Jäähdytys saadaan kohdennettua yhteen tankkiin, täsmentää Räikkönen.

Koko tilaa jäähdyttämällä energian kulutus ja hukka ovat olleet suhteellisen suurta. Tehdas investoi uusiin, yksittäin eristettyihin, paineenkestäviin tankkeihin, jotka on mahdollista jäähdyttää erittäin energiatehokkaasti yksi kerrallaan. Samalla kontrolloidumpi käymislämpötila tehostaa käymisaikaa ja parantaa tuotteiden laatua. Uudet tankit mahdollistavat myös entistä tehokkaamman hiivan talteenoton, joka taas parantaa jätevesiarvoja merkittävästi.

Kaikkiaan panimolle asennetaan 16 kappaletta uusia 50 000 litran käymistankkeja ja kolme 50 000 litran raaka-ainetankkia. Asennukset ovat meneillään ja valmista pitäisi olla toukokuussa.

Pienenä vinkkinä Räikkönen huomauttaa, että vanhoja tankkeja löytyy nyt myyntiin varastosta. Ovat olleet panimokäytössä, mutta toki soveltuvat mihin tahansa muuhunkin.
– Eri kokoja löytyy ja saa vapaasti valita!

Tankkeja voi tiedustella tehtaan tekniseltä päälliköltä Sami Räikköseltä, sami.raikkonen@laitilan.com

 
Päivitetty
23.4.2021