Näin asennat poraruuvin oikein

Poraruuvien asentaminen vaatii oikeat työkalut ja -tavat. Asennuksessa tulee olla myös oikea kierrosnopeus ja syvyysrajoitin, jotta vältytään virheiltä. Huolellisesti asennettu kiinnike saavuttaa vaatimukset kestävyyden ja pitkäikäisyyden suhteen.
 

Valitse asennukseen soveltuva ruuvinväännin

Markkinoilla on useita ruuvinvääntimiä, mutta oikean kierrosnopeuden, kytkimen ja vääntömomentin on oltava sopivia asennettavien kiinnikkeiden kannalta. Asennukseen soveltuvan työkalun valitseminen on siten ehdottoman välttämätöntä, jotta kiinnike porautuu ja asettuu tavalla, jolla se on suunniteltu toimimaan.

Valitulla ruuvinvääntimellä on oltava säädettävä liipaisin, jotta saavutetaan hallittu kierrosnopeus ilman kärkikuormitusta, välillä 1700 – 2000 rpm. Vääntömomentin tulee olla korkeintaan 30 Nm, jottei kiinnike vaurioidu tai aiheuta vahinkoa kiinnitettävään kappaleeseen tai alusmateriaaliin.

 • Väärät asennustyökalut ovat suositeltujen parametrien ulkopuolella, ja niillä on haitallinen vaikutus, koska ne heikentävät kiinnikkeen suorituskykyä tai vahingoittavat materiaalia, johon kiinnike asennetaan.
 • Iskevät koneet toimivat suurilla kierrosnopeuksilla, jolloin vasaravaikutus on noin 3 500 iskua minuutissa. Laitteen vääntömomentti voi olla välillä 110 Nm – 650 Nm, mikä ylittää reilusti tyypillisen ruuvinvääntimen, jotka toimivat noin 30 Nm alueella. Nämä ’iskut’ vaikuttavat poraruuvien porautuvuuteen ja voivat vähentää kierteen ja alustan välistä kitkaa – lisäävät mahdollista liikettä taaksepäin ja vähentävät puristuskykyä.
 • Porakoneet toimivat matalatalilla kierrosnopeuksilla välillä 700 – 1500 rpm ja mahdollisesti alhaisemmalla vääntömomentilla. Vaikka ne ovat ihanteellisia poraamiseen HSS-poranterillä ja puuruuvien asentamiseen, ne eivät ole sopivia poraruuvien asentamiseen.
 • Levyruuvaimien kierrosnopeudet ovat yleensä välillä 2500 – 6000 rpm. Näillä nopeuksilla liiallinen kitka ja lämpö aiheuttavat poraruuvin palamisen. Ohuemmissa materiaaleissa kiinnike voi helposti ylikiristyä tai korkata.

Asennus tulee tehdä syvyysrajoittimen kanssa

Poraruuvit ja kierteen muovaavat kiinnikkeet asennetaan syvyyden eikä momentin mukaan. Tämä tarkoittaa, että hyväksytty syvyysrajoitin on välttämätön kiinnittymisen maksimoimiseksi ja aluslevyn tehokkaan tiivistymisen varmistamiseksi.

Momenttivaatimuksiin vaikuttavat useat tekijät, mukaan lukien materiaalilaatu ja paksuus sekä myötölujuus. Lisäksi tulee huomioida alustan kovuus ja kiinnitettävän materiaalin ominaisuudet. Aukkojen toleranssit ja mahdolliset tiivisteet vaikuttavat myös asennusmomenttiin.

Oikeanlaisen asennuksen aikana muodostuva vääntö aiheuttaa piikkejä ja aaltomaista liikettä momenttiin. Tämä sisältää porautumisen ja kierteen muodostumisen, sekä lopullisen kiristysmomentin. Kiristysmomentti on mitattava tai laskettava siten, että vääntömomentin taso on riittävä kiristämään kiinnityskohde ennen kuin saavutetaan kohta, jossa vioittuminen tapahtuu.

Asentaminen syvyyden mukaan poistaa momenttimuuttujat. Siksi syvyyden asettaminen on tarkin ja johdonmukaisin tapa asentaa kiinnikkeet katto- ja verhoussovelluksiin, mukaan lukien sandwich-paneeleiden runkokiinnitykset ja limitykset.

Oikea asennusprosessi

Rajoittimen ollessa asetettuna ja kiinnike paikoillaan ruuvauskärjessä, suunnataan kiinnike osoittamaan kohtaa, johon komponentti kiinnitetään. Ruuvinvääntimen tulee olla kohtisuorassa komponenttia kohden. Se ei saa poiketa tästä yli 5 astetta.

Kun vaadittu nopeus ja paine saavutetaan, kiinnike etenee ja porautuu komponenttiin sekä alustaan. On välttämätöntä ylläpitää vakionopeutta, jotta saavutetaan oikein muotoutunut asennusreikä. Kiinnikkeen porakärjen pituuden tulisi olla riittävä, jotta se porautuisi sovelluksen läpi ennen kuin kierteet muodostuvat materiaaliin. Kun reikä on porautunut, syntyy yhdistävä kierre materiaalien välille. Ohuempien kappaleiden materiaali ”virtaa” kierteeseen tukemaan liitosta.

Vääntömomentti pienenee, kun loput kierteestä kulkee sovelluksen läpi, tätä kutsutaan ”kierteen läpivienniksi”. Nopeutta voidaan nyt vähentää, kun kiinnikkeen kanta lähestyy asennettavaa komponenttia. Kun rajoittimen asetus on oikea, sisäisen kytkimen vapautuminen on mahdollista kuulla ja ’tuntea’.

On tärkeää tehdä testikiinnitykset ylimääräisille osille ennen varsinaisen asennuksen aloittamista. Tällä varmistetaan, että ruuvinvääntimen kytkin vapautuu kohdassa, jossa saavutetaan oikea mekaaninen liitos. On myös suositeltavaa, että kaikkien kiinnikkeiden tiiviys testataan säännöllisesti asennuksen aikana.
 

Ongelmien kartoittaminen: Oikein ja väärin

Rajoitin on asennettu oikein, kun kiinnikkeen kanta kohtaa asennettavan komponentin kanssa puristaen sen kiinni alusmateriaaliin. Komponentin ja alustan väliset tiivisteet tiivistyvät kiinnikkeen edetessä ja kiinnittävät komponentit tiukasti yhteen.

Kiinnike on alikiristetty, kun edellä mainittua ei tapahdu. Kiinnikkeen katsotaan olevan alikiristynyt, joten tehokasta tiivistystä ei saavuteta.

Kiinnike on ylikiristetty, jos tiivisteet havaitaan ylittävän aluslevyn kehän. Tämä voi siis heikentää tiivisteen tehokkuutta ja johtaa myös kiinnikkeen korkkaamiseen komponentin ja alustan sisällä heikentäen kiinnikkeen ominaisuuksia ja suoritusarvoja. Sandwich-paneelisovelluksissa kiinnikkeen ylikiristys voi myös tehdä lommon paneelin ulkokuoreen, mikä voi johtaa veden kerääntymiseen kiinnikkeen ympärille tai pääsyyn materiaalin sisään.

Asennuksen tarkistusluettelo

Kiinnikkeiden soveltuvuus

 • Kiinnikkeen tyyppi ja pituus sopivat sovellukseen?
 • Kiinnitysmateriaali soveltuu käyttöympäristöön?
 • Kannan tyyppi ja kokonaiskiinnityspaksuus (ECT, effective clamping thickness)?
 • Porauskapasiteetti sovellukseen?
 • Aluslevy ja väri sovellukseen? Maalatun kiinnikkeen väri ja aluslevyn koko sovellusta varten?
Ruuvauskärki ja vääntiö
 • Oikea asennustyökalu ja syvyysrajoitin?
 • Kiinnikkeen oikea sijainti sovelluksessa?
 • Oikea määrä kiinnikkeitä, jotka sopivat suunnittelun / insinöörien vaatimuksiin?
 • Asennettu kohtisuoraan alustaan nähden?
 • Aluslevy on puristunut oikein koko kehälleen eikä sitä ole yli- tai alikiristetty?
 • Kiinnike on tiukasti sovellusta vasten eikä löysä?
 • Sandwich-paneelit – istuuko kiinnike ulkomateriaalia vasten ilman, että se lommoutuu tai materiaali vääristyy?
 • Onko kaikki jätteet ja roskat poistettu ja puhdistettu kiinnikkeen asennuksen jälkeen?
 • Onko väärin asennetut tai korkanneet kiinnitykset korjattu?

 
Päivitetty
22.4.2021