Uusi koronaohje rakennustyömaille: Viranomainen muistuttaa mainehaitasta – työnantajaa kannustetaan antamaan neuvoja myös vapaa-ajalle

Päivitetty ohje keskittyy altistumisten ehkäisemiseen. Sen mukaan työnantajalla on vastuu riskien arvioimisesta. Ministeriöllä ei ole kokonaisvaltaista käsitystä siitä, miten rakennusalalla noudatetaan rajoituksia.

Rakennusalan uuden ja päivitetyn ohjeen tarkoituksena on tukea koronatartuntojen riskien arvioimista työmailla. Työterveyslaitos laati ohjeistuksen riskien arviointiin jo viime keväänä, mutta sittemmin on ilmennyt tarvetta tarkennuksille.

Ohjeessa keskitytään työntekijöiden altistumisen ehkäisyyn sekä ohjeistukseen tartunta- tai altistumistilanteissa. Ohjeistus on tarkoitettu kaikille rakennusalan työpaikoille, joissa työntekijät saattavat altistua koronavirukselle.

"On tärkeää, että rakentamisen rattaat pyörivät myös poikkeusoloissa. Alkuvuodesta rakennustyömailla on ilmennyt koronavirustartuntoja. Tämä kehitys pitää nyt yhdessä taittaa ja panostaa siihen, että virus ei leviä työmailla. Juuri julkaistut ohjeet auttavat rakennusalan työnantajia tunnistamaan riskipaikkoja sekä toimimaan vastuullisesti."

Krista Mikkonen (vihr), ympäristö- ja ilmastoministeri

”Parasta olisi pysäyttää virus työmaan porteille”

Sosiaali- ja terveysministeriön valvontajohtaja Arto Teronen myöntää, ettei ministeriöllä ole tarkkaa kuvaa siitä, miten rakennusalalla on noudatettu rajoituksia.

– Ohjeistuksen noudattamisessa on varmastikin vaihtelua eri työpaikoilla. Rakennusala on kuitenkin osoittanut vastuullisuutta viruksen torjunnassa ja toiminut oma-aloitteisesti esimerkiksi massatestausten suhteen. Työnantajien suhtautuminen on ollut ymmärtääkseni erittäin myönteistä yhteisten ohjeistusten laatimiseen, hän sanoo.

Erityisen tarkkana työpaikoilla on oltava Terosen mukaan sisä- ja taukotiloissa.

"Yleinen hygienia on olennaista tartuntojen ehkäisyssä. Parasta olisi kuitenkin pysäyttää virus jo työmaan portille. Kovin yksityiskohtaisia tai toimialakohtaisia ohjeita on vaikea laatia ja ylläpitää, koska työpaikkojen olosuhteet vaihtelevat melko paljon. Vastuu ohjeistusten ja toimintatapojen noudattamisesta on meillä kaikilla."

Arto Teronen, valvontajohtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö
Työmailla on oltava erityisen tarkkana poikkeusaikana sisä- ja taukotiloissaTyömailla on oltava erityisen tarkkana poikkeusaikana sisä- ja taukotiloissa

Uudet ohjeet ovat laatineet Työterveyslaitoksen asiantuntijat yhdessä rakennusalan järjestöjen ja Rakennusteollisuuden, Rakennusliiton, Ammattiliitto Pron ja Raklin sekä Aluehallintoviraston ja ympäristöministeriön kanssa.

Työntekijällä iso vastuu

Rakennusalan työnantajan on ohjeen mukaan arvioitava henkilöstön riski saada koronavirustartunta työssä ja muissa tilanteissa kuten taukojen aikana. Toimintaohjeita laadittaessa on otettava huomioon kaikki työmaa-alueella työskentelevät henkilöt ja erilaiset työtilanteet. Työpaikalla olisi hyvä olla ohjeistus altistuneiden jäljityksen käynnistämiseksi.

"Mahdollinen tartuntarypäs kolhii koko työmaan ja koko yrityksen mainetta. Työpaikan sulkeminen tulee kaikille osapuolille kalliiksi ja aiheuttaa pitkäaikaista mainehaittaa."

Antti Koivula, pääjohtaja, Työterveyslaitos TTL

Ohjeistuksessa muistutetaan, että virallisen karanteenin aikana ei saa saapua työpaikalle. Karanteeniin määrätty työntekijä on oikeutettu tartuntatautipäivärahaan.

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Pia Perttula pitää koronaturvallisuuden huolehtimista tärkeänä kaikissa tilanteissa työmaalla.

– Tilanteet, joissa turvavälien pitäminen ei onnistu, ovat erityisen tärkeitä koronaturvallisuuden näkökulmasta. Työntekijöiden tulee noudattaa työmaalla turvallisuusohjeita. Heidän tulee myös ilmoittaa työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle, jos havaitaan puutteita, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden terveydelle.

Uudessa ohjeistuksessa kannustetaan työnantajia ohjeistamaan työntekijöitä myös vapaa-ajan koronaturvallisesta käyttäytymisestä, esimerkiksi yhteiskuljetusten ja yhteismajoituksen kohdalla. Olennaisia asioita ovat turvavälien pitäminen, hyvä käsihygienia ja suu-nenäsuojaimen käyttö.

 
Päivitetty
16.4.2021